Vysoká hole (37 fotek)
Vysoká hole, vzadu Petráky VH (vpravo) z Pradědu Zimní idylka na Vysoké holi Stezka kolem chatky Vrchol Vysoké hole
Hraniční kámen a Praděd Zima na Vysoké holi VH z jihu od Sobotína VH (vpravo) z Pecného Dřevená chatka na Vysoké holi
Praděd a Vysoká hole VH (uprostřed) z Pradědu Planina na Vysoké holi Zbytky základny německého radaru Na Vysoké holi
Hraniční kámen z r. 1681 VH (vpravo) z Pradědu Chatka s hraničním kamenem Velký kotel Velký kotel
VH s Velkým kotlem z Anenského vrchu VH, Petráky a Praděd z Anenského vrchu Petráky a VH od Františkovy myslivny Praděd, Petráky a VH od Velké Jezerné Petráky a VH od Velké Jezerné
Budka na VH Hraniční kámen a budka na VH Velký kotel od Kóty 1182 Magistrála přes VH Budka s informační tabulí
Planina na VH Vršek Velkého kotle Dno Velkého kotle Srázy ve Velkém kotli Velký kotel
Velký kotel Praděd, Petráky a VH z Dlouhých strání