Hollandia
Hollandia leží severovýchodně od sedla Lötschenlücke v blízkosti Aletschhornu. Poprvé byla postavena v r. 1907. Nesla jmého svého zakladatele - Steigerhütte. V r. 1933 chata prošla nákladnou přestavbou. Materiál se transportoval už ze sedla Jungfraujoch a z valné části jej financoval holandský Alpský spolek KNAV. Od tohoto šlechetného skutku se i dnešní název rekrutuje. Chata prošla několika dalšími rekonstrukcemi, naposledy v r. 2000.

Typ: Chata chata
Země: Švýcarsko Skupina: Bernské Alpy
Vlastník: SAC Lůžka: 70 (30) Otevřeno: pol. března-konec května, červenec-září
Výška: 3240 mnm Prvostavba: 1907 GPS: 46°28'31.0''N   7°57'36.7''E
Akční rádius: Web: hollandiahuette.ch
Aletschhorn   PD 

Přístup1. Z údolí Lötschental

V údolí Lötschental končí silnice ve vísce Fafleralp. Odtud dále údolím nejprve po zpevněných cestách a poté po ledovci Lang k chatě (6-7 hod.)

2. Ze stanice Jungfraujoch

Celá cesta probíhá po ledovci, nejprve Jungfraufirn a poté na Konkordiaplatzu odbočíme doprava na Grosser Aletschfirn. Podél severní stěny Aletschhornu k chatě (5 hod.)

Tato trasa je co do vzdálenosti delší než předchozí, ale je třeba brát v potaz, že Fafleralp leží v 1800 mnm, zato Jungfraujoch v 3450 mnm.