Výstupy na Königspitze (3.851 m)1. Normálka na Königspitze JV hřebenem2. Detail JV hřebene se strmým žlabem v dolní pasáži3. Závěrečná část Normálky4. Výstup SV žlabem od chaty Milano5. Detail SV žlabu6. Hrubá trasa Suldengratu z chaty Quinto Alpini7. Suldengrat ze sedla Solda8. Na Suldengratu9. Na Suldengratu10. Trasa Langer Suldengratu vpravo11. Skalní úsek za vysněženým sedélkem na Langer Suldengratu


1. JV hřeben Obtížnost:   PD+ 

Od chaty Pizzini se vydáme po mírném svahu směrem k sedlu Pale Rosse. Vpravo či vlevo obejdeme skalní vyvýšeninu a ocitneme se pod žlabem, vedoucím na sedlo Collo di Bottiglia. Žlab má sklon až 45°, mačky jsou nutné. Následný hřeben nelezeme po skalách, ale obejdeme jej vpravo po ledovcových pláních. Ty jsou široké, ale zároveň hodně strmé, v průměru 40°. Pod vrcholem se objeví skalky, obejdeme je opět po ledovcových svazích nejlépe vlevo.

Pro výstup je nejvhodnější konec jara, kdy je žlab do Collo di Bottiglia ještě vysněžený. Pak se totiž promění ve strmé a odporné suťovisko, které jezdí jako eskalátor v opačném směru. I skály v horní části žlabu jsou lámavé a zvětralé, hýbe se tu skoro všechno. Výstup na sněhu je daleko rozumnější variantou.

Chata Pizzini je od parkoviště Ghiacciao dei Forni vzálena asi 1:40 hod. chůze, výstup se dá zvládnout i z něj.

Další variantou je vyjít z chaty Casati, nejprve sestoupit podél hřebene na ledovec Gran Zebru a pod žlabem se napojit na uvedenou trasu.

Sestupujeme stejnou cestou.

2. SV žlab Obtížnost:   PD+ 

Jedná se o nejsnažší trasu ze strany Suldenu. Nicméně je využívána hlavně lyžaři pro sjezd z vrcholu.

Východiskem je chata Milano. Od ní traverzujeme po šutrovištích a směrem k ledovci pod Königspitze. Po ledovci dále stoupáme doleva podél masivu až pod SV žlab. Trasa žlabem má více variant, lyžaři používají levou partii, pro výstup je vhodnější prostřední. Nahoře se žlab napojuje na Normálku JV hřebenem.

3. Kurzer Suldengrat Obtížnost:   D 

Kratší a lezenější varianta Suldengratu, krásná hřebenová túra. Východiskem je chata Quinto Alpini. Z ní pokračujeme několik set metrů po cestě kamenitým svahem a ve vhodném místě odbočíme doprava na ledovec Zebru. Přes něj se dostaneme až po sedlo Solda. K sedlu vedou 3 trasy, nejlépe je použít tu nejvíce napravo.

Hřeben pokračuje nejprve nestabilními skalami a poté mixovým terénem se sklonem až 50°.

Sestupuje se po Normálce k chatě Pizzini nebo SV žlabem k chatě Milano.

4. Langer Suldengrat Obtížnost:   D 

Méně využívaná varianta, nicméně stále krásná túra. Východiskem je chata Milano. Z ní traverzujeme po cestě k masivu Königspitze pod výrazný SV hřeben. Úvodní těžké skalní úseky obejdeme doleva skalním zářezem. Poté pokračujeme po skalách nejprve mírně vlevo od hřebene a pak dále po hřebeni na zasněžené sedélko. Následuje strmý hřeben, který se nahoře napojí na hřeben hlavní, vedoucí na vrchol.
Alpy    Ortler    Königspitze