Výstupy na Alphubel (4206 m)
1. Východní stěna Obtížnost:   PD 

Od stanice lanovky Längflue se vydáme na jih směrem k Alphubelu přes ledovec Fee. Obejdeme několik nepříjemných trhlin a dostaneme se až pod strmý svah východní stěny. Jím na vrchol.

Celý výstup probíhá po ledovci.

2. JV hřeben od chaty Täsch Obtížnost:   PD 

Od chaty Täsch se vydáme na východ směrem k sedlu Alphubeljoch, na které dorazíme nejprve většinou šutrovým a poté firnovým terénem asi za 3 hod. Ze sedla doleva přímo po firnovém hřebeni na vrchol. Na hřebeni se prakticky nepotkáme se skalním lezením.

3. Severní hřeben Obtížnost:   PD 

Východiskem je bivak Mischabeljoch. Z něj ke stejnojmennému sedlu a poté už direktem po severním hřebeni na vrchol. Zde už se částečně potkáme i se skalním lezením, ale i přesto, že tato trasa vypadá daleko obtížnější než obě předchozí, tak nijak zásadně není. Hřeben totiž není obzvlášť strmý.

4. JV hřeben od stanice Mittelallalin Obtížnost:   PD+ 

Tato trasa je vlastně variantou JV hřebene, ale od stanice zubačky Mittelallalin. Vydáme se přes ledovec rozervaný občasnými trhlinami k sedlu Feejoch. Zde opustíme hlavní dav, mířící doleva na Allalinhorn a vylezeme po skalách doprava na Feechopf. Dále sněhovým hřebenem na sedlo Alphubeljoch a potom už JV hřebenem na vrchol.

Další výstupy a varianty:
5. Rotgrat Obtížnost:   AD+ 

Od chaty Täsch nenastupujeme přímo na Rotgrat. Obejdeme jej ze severu a vyšlapanou cestou vyjdeme na sousední Wissgrat. Ten nás dovede lehčím terénem až na Rotgrat. Zde už terén tuhne. Pokračujeme Rotgratem až na vrchol. Pěkné skalní lezení.

6. Západní žebro Obtížnost:   D 

Od chaty Täsch obejdeme ze severu hřeben Rotgrat a vyšlapanou cestou přejdeme sousední Wissgrat. Dále cestou k západnímu žebru a jím na vrchol. Taktéž skalní lezení.
1. Alphubel z východu2. Výstup od chaty Täsch3. JV hřeben4. Severní hřeben od bivaku Mischabeljoch5. Výstupové trasy od lanovky Längflue a zubačky Mittelallalin