Výstupy na Gran Paradiso (4061 m)
1. Přes ledovec Gran Paradiso Obtížnost:   F 

Od chaty Vittorio Emanuelle nejprve severně přes suťoviska. Poté doprava na ledovec Gran Paradiso. Jeho pravou částí téměř bez trhlin kolem skal Il Roc až pod vrcholovou skalku. Přes ni (I-II) k Madoně. V sezóně jeden z nejfrekventovanějších výstupů v Alpách.

Méně, avšak stále hodně zalidněnou variantou je trasa od chaty Chabod. Od ní nejprve po suti a poté dlouhým pochodem doprava po ledovci až ke skalám Il Roc, kde se obě varianty potkávají.

2. Z východu přes sedlo Col de l'Ape Obtížnost:   PD+ 

Od bivaku Pol delším pochodem přes ledovec (více trhlin) až k sedlu Col de l'Ape pod skalami Il Roc. Doprava po hřebínku až pod žlab mezi dvěma věžemi Il Roc. Žlabem mezi věže a poté na ledovec Gran Paradiso, kde se trasa napojí na Normálku.

3. SZ stěna (Bertoloneho cesta) Obtížnost:   D 

Od chaty Chabod nejprve stejně jako Normálkou až pod SZ stěnu. Zde přímým směrem nahoru ledovcem o sklonu místy 50-55°. Výrazný sérak v horní části se oblézá zleva.

Nutné ledovcové šrouby a dva cepíny. Sestup se doporučuje na chatu Vittorio Emanuelle.
1. Normálka od chaty Vittorio Emanuele2. Detail Normálky v zimě3. Závěrečná část výstupu po ledovci4. Vrcholová pasáž5. Výstup od chaty Chabod a SZ stěna6. SZ stěna7. Výstup z východu od bivaku Pol8. Úsek ze sedla Col de l'Ape ke skalám Il Roc