Výstupy na Gran Paradiso (4.061 m)1. Normálka od chaty Vittorio Emanuele2. Detail Normálky3. Závěrečná část výstupu po ledovci4. Vrcholová pasáž5. Výstup od chaty Chabod a SZ stěna6. SZ stěna7. Výstup z východu od bivaku Pol8. Úsek ze sedla Col de l'Ape ke skalám Il Roc


1. Západní úbočí z chaty Vittorio Emanuele Obtížnost:   PD- 
  Parametry: z chaty Vittorio Emanuele 1.325 m; 4:00-5:30 hod., sestup 2:30-3:30 hod.
  Prvovýstup: 1860

Od chaty Vittorio Emanuele se vydáme na SV přes suťoviska a poté odbočíme doprava na ledovec Gran Paradiso (3.200 m). Přes léto bývá ledovec v čím dál horším stavu a proto se jeho spodní část často obchází. Pokračujeme suťovisky a morénou dále na SV až na sněhovo-šutrovitý hřeben (3.210 m). Přes něj dojdeme zhruba do 3.340 m a pak se doleva sněhovými poli napojíme na trasu č. 2 z chaty Chabod.

Výstup odtud pokračuje po ledovci. Obloukem mineme skalní věže Becca de Montcorvé a Il Roc a dojdeme až do sedélka. Věž obejdeme zprava a po hřebeni se dostaneme na hlavní vrchol. Na vrcholek s Madonnou se odtud dá vylézt skalní stěnkou s fixním lanem (III). Můžeme navštívit i Il Roc po krátkém strmém výlezu s obtížností  PD .

Za dobrých sněhových podmínek sestupujeme přímo, jinak volíme popsanou variantu s obchvatem.

2. SZ úbočí z chaty Chabod Obtížnost:   PD 
  Parametry: z chaty Chabod 1.360 m; 4:00-5:30 hod., sestup 3:00-3:30 hod.
  Prvovýstup: neznámý

Tato trasa je čím dál populárnější. Od chaty Chabod se vydáme na východ, překročíme potok a dojdeme na ledovec Laveciau (3.120 m). Cesta přes ledovec se liší rok od roku podle podmínek. Po většinou vyšlapané trase pokračujeme na jih. Pokud je v ledovci spousta trhlin, dá se lézt mixovým hřebínkem (III) napravo od ledovce. Ve 3.800 m se napojíme na trasu č. 1 a po ní dojdeme na vrchol.

Sestup je za dobrých sněhových podmínek přímočarý, varianta po hřebeni je obtížnější a zabere skoro o hodinu déle.

3. SZ stěna (Bertoloneho cesta) Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Chabod 1.340 m; 5:30-8:00 hod.
  Prvovýstup: 11.7.1930 s uhnutím do skal vlevo, 1958 direkt

SZ stěna je vysoká 400 m a má stálý sklon 55°. Za dobrých sněhových podmínek se dá vylézt bez jištění za 2 hod. Od chaty Chabod postupujeme stejně jako u cesty č. 2 po ledovci Laveciau. Ve vhodném místě odbočíme pod stěnu. Ve 3.600 m překonáme ledovcový odtrh a držíme se spíše vlevo mimo dráhu případných padajících kusů ledu z horní části stěny. Nahoře dojdeme sněhovým žebrem až na hřeben asi 50 m od vrcholu.

4. Z východu přes sedlo Col de l'Ape Obtížnost:   PD+ 

Od bivaku Pol postupujeme přes roztrhaný ledovec Tribolazione (více trhlin) až k sedlu Col de l'Ape pod skalami Il Roc. Lezeme doprava po hřebínku až pod žlab mezi dvěma věžemi Il Roc. Žlabem se dostaneme mezi věže a poté na ledovec Gran Paradiso, kde se trasa napojí na Normálku. Vrchol Il Roc můžeme navštívit po krátkém strmém výlezu s obtížností  PD .