Výstupy na Lenzspitze (4294 m)
1. VSV hřeben Obtížnost:   AD- 

Z chaty Mischabel buď přímo po hřebeni nebo snáze obchvatem vpravo za Schwarzhorn a poté na hřeben. Dále držíce se linie hřebene až na předvrcholový firn. Po něm na vrchol.

Sestup se zpravidla realizuje přechodem přes Nadelhorn. Jedná se o hřeben s kvalitní skálou a pěkným lezením. Nejprve poměrně snadno do sedla Nadeljoch a poté přes několik skalek na Nadelhorn. Dále nejprve lehčími skalami na firnový hřeben spadající k sedlu Windjoch. Ze sedla sestoupíme na ledovec Hohbalm a přes něj už snadno k výchozímu bodu - chatě Mischabel.

2. Severní stěna (Dreieselwand) Obtížnost:   D 

Z chaty Mischabel přes ledovec Hohbalm ke stěně. Zprvu se držíme více vpravo a potom už přímo k vrcholu. Sklon stěny je stabilní okolo 50° s výškou 500 m. Je vhodné výstup absolvovat počátkem léta, pozdější tání mívá za důsledek padání kamenů.

Sestup probíhá zpravidla stejně jako u Normálky - přes Nadelhorn.


Zajímavým tipem je přechod Lenzspizte - Dom. Po výstupu na Lenzspitze je možno sestoupit po jižním hřebeni k sedlu Lenzjoch, od něj doprava na ledovec Hobärg, Normálkou na Dom a poté sestoupit hřebenem Festigrat na sedlo Festijoch a poté k Chatě Domhütte.
1. Hrubé schéma výstupů na Lenzspitze z chaty Mischabel2. VSV hřeben3. Traverz Lenzspitze - Nadelhorn (na snímku)4. Lezba severní stěnou