Výstupy na Lenzspitze (4.294 m)1. Trasy výstupů na Lenzspitze z chaty Mischabel2. VSV hřeben3. Nadelhorn z Lenzspitze a traverz mezi nimi4. Sestup z Nadelhornu přes sedlo Windjoch5. Trasa na Lenzspitze jižním hřebenem přes sedlo Domjoch6. Detailnější pohled na jižní hřeben7. Severní stěna8. Lezba severní stěnou


1. VSV hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Mischabel na Lenzspitze 960 m; 4:30-6:00 hod., sestup 4:30-5:30 hod.
traverz Lenzspitze -> Nadelhorn 200 m; 2:30-3:30 hod.
  Prvovýstup: 3.8.1882 na Lenzspitze, 29.8.1886 traverz na Nadelhorn

Výstup probíhá z větší části po skalách, které by měly být pokud možno suché a bez sněhu. Výstup v mačkách není úplně snadný. Z chaty Mischabel nejprve obejdeme zprava po sněhu vyvýšeninu Schwarzhorn a nalezeme na skalnatý hřeben. Jsou zde místa obtížnosti III+ a na problematických úsecích najdeme borháky na jištění i nějakou tu kramli. Dvěma kratšími úseky je možné slanit, ale dají se i slézt (III). Poslední úsek pod vrcholem tvoří elegantní sněhový hřebínek.

Výstup často pokračuje traverzem na Nadelhorn. Jedná se o pěkné lezení v kvalitní rule. Nejprve přes několik věžiček (II) sestoupíme do sedla Nadeljoch (4.208 m). Na hřebeni k Nadelhornu musíme přelézt 4 hlavní věže, lezou se všechny přímo (III/III+). Nahoře jsou borháky pro případné slanění. Traverz se leze i v opačném směru, ale méně často. Z vrcholu Nadelhornu pokračujeme nejprve lehčími skalami na firnový hřeben spadající k sedlu Windjoch. Ze sedla sestoupíme na ledovec Hohbalm a přes něj už snadno k výchozímu bodu - chatě Mischabel.

Zajímavým tipem je přechod Lenzspitze - Dom. Po výstupu na Lenzspitze je možno sestoupit jižním hřebenem k sedlu Lenzjoch, od něj doprava na ledovec Hobärg, Normálkou na Dom a poté sestoupit hřebenem Festigrat na sedlo Festijoch a poté k chatě Domhütte.

2. Jižní hřeben Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Dom 1.400 m; 5:00-6:30 hod., sestup 4:00-5:00 hod.
  Prvovýstup: červenec 1888

Tato trasa bývá někdy označována jako Normálka, ale přístup přes sedlo Festijoch je zdlouhavý a kvalita skal na jižním hřebeni pak hodně špatná. Většina výstupu je shodná s Normálkou na Dom. Výchozím bodem je chata Domhütte. Přelezeme sedlo Festijoch a obchvatem se dostaneme až pod severní stěnu Domu. Odbočíme doleva a sněhovými svahy vylezeme na sedlo Lenzjoch (4.121 m). Dále se držíme zvětralého hřebene, případné strážce oblézáme většinou zprava (z východu).

Za dobrých sněhových podmínek se lze spodní části hřebene vyhnout. Překonáme ledovcový odtrh vpravo od spádnice z výrazného strážce a sněhovým svahem vystoupáme na hřeben buď pod zmíněným strážcem nebo nad ním.

Ani sestup jižním hřebenem není nijak příjemnou a krátkou záležitostí.

3. Severní stěna (Dreieselwand) Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Mischabel 950 m; 4:30-6:00 hod., sestup 3:30-4:00 hod.
  Prvovýstup: 7.7.1911

Z chaty Mischabel se vydáme přes ledovec Hohbalm ke stěně. Zprvu se držíme více vpravo a potom už pokračujeme přímo stěnou. Je vysoká 500 m a má stabilní sklon okolo 50°. Míříme spíše napravo od vrcholu, lépe se tak vyhneme nejpravděpodobnější trase padajících kamenů. Díky tomuto nebezpečí je vhodné výstup absolvovat počátkem léta, pozdější tání mívá za důsledek právě uvolněné kameny.

Sestup probíhá zpravidla stejně jako u Normálky - přes Nadelhorn.