Výstupy na Les Droites (4.000 m)1. Normálka na Les Droites z jihu2. Výstupy na Les Droites od chaty Couvercle3. SV stěna a kuloár Lagarde4. Severní stěna a cesta Cornuau-Davaille


1. Jižní hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Couvercle 1.380 m; 5:00-6:00 hod., sestup 3:30-5:00 hod.
  Prvovýstup: 16.7.1876

Od chaty Couvercle se vydáme na SV přes ledovec Talefre. Zleva mineme skalní ostrůvek Jardin de Talefre a dojdeme až pod žlab z jižního hřebene (3.400 m). Překonáme ledovcový odtrh a žlabem (180 m, 45°) vylezeme na hřeben. Z hřebene po chvíli uhneme doprava až ke strmé skalní lávce (3.700 m). Přelezeme ji doprava a poté pokračujeme opět doleva soustavou komínů a skal (II-III). V horních partiích obejdeme zprava výraznou skalní věž a po hřebeni vystoupíme na hlavní východní vrchol.

Sestup je exponovaný a ztěžkne při špatných sněhových podmínkách.

2. Západní vrchol a traverz na východní Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Couvercle 1.450 m; 8:30-11:00 hod., sestup 8:00-9:00 hod.
  Prvovýstup: 17.8.1904

Od chaty Couvercle se dostaneme levou částí ledovce Talefre podél stěny Moine a Whymperova kuloáru na Aiguille Verte až pod žlab (3.580 m) ze sedla Clochetons du col de l'Auguille Verte. Překonáme zprava ledovcový odtrh a žlabem vylezeme na sedlo. Pokračujeme po hřebeni na vrcholek Signal Vallot (3.848 m). Z něj traverzujeme doprava (strana Telefre) pod výraznou věží. Soustavou lávek se dostaneme až za západní vrchol. Komínem (III) vylezeme zpět na hřeben a poté doleva na západní vrchol (3.984 m, z chaty 3-4 hod.). Komín je obtížné najít, jiné varianty jsou za V.

Traverz na východní vrchol je časově náročný, trvá 4 hod. Sestoupíme po hřebeni, zprava (Telefre) obejdeme věž. Další věže (III) obcházíme zleva (Argentiere) až na sedlo Breche des Droites (3.944 m). Skalní schod přelezeme buď nalevo od hřebene (III) nebo sestoupíme několik metrů doprava, po lávkách se dostaneme ke 30 m komínu a jím vystoupíme nad schod. Další skupinu věží obejdeme zleva až na východní vrchol.

Sestup stejnou trasou poskytuje podobně kvalitní lezení byť musíme počítat s dalšími 4 hodinami na západní vrchol. Schod nad Breche des Droites se obvykle slaňuje komínem na straně Telefre.

3. SV stěna, kuloár Lagarde Obtížnost:   TD- 

Od chaty Argentiere se vydáme na západ přes ledovec Argentiere až pod kuloár Lagarde v SV stěně. Žlab má sklon místy až 60°, jedná se o mixové lezení. Vede po spádnici k východnímu vrcholu.

Sestupujeme Normálkou po jižním hřebeni.

4. Severní stěna, cesta Cornuau-Davaille Obtížnost:   TD+ 

Cesta byla dlouho považovaná za nejtěžší ledový a mixový výstup v Alpách. Dnes s moderními cepíny a mačkami už tak kritická není, ale vysoce ceněná je stále.

Od chaty Argentiere se dostaneme přes ledovec Argentiere až pod severní stěnu. Cesta vede ledovcovým středem stěny a dále mixovým terénem. Sklon ledu je místy i přes 70°.

Sestupujeme Normálkou po jižním hřebeni.

Další výstupy a varianty:
5. SV pilíř (Tournier) Obtížnost:   TD+ 

Východiskem je chata Argentiere. Jedná se většinou o skalní lezení s úseky až 5c. O něco lehčí než direkt je varianta prvovýstupců s obchvatem dolní části pilíře vlevo, východní stranou. Na pilíř potom nalézáme až asi v jeho třetině.