Výstupy na Les Droites (4000 m)
1. Jižní hřeben Obtížnost:   AD+ 

Od chaty Couvercle se kolem skalního ostrůvku Jardin de Talefre dostaneme až k jižnímu hřebeni, který spadá přímo z východního vrcholu. Na hřeben vylezeme dobře viditelným zasněženým žlabem, případně jeho pravou částí. Přes hranu hřebene přejdeme na jeho východní část. Traverzujeme východní částí a ve vhodném místě se vrátíme zpět na hřeben. Zde narazíme na strmé sněhové pole a jím až na vrchol.

Z východního vrcholu lze podniknout traverz na západní vrchol. Jedná se o mixové lezení obtížnosti  AD . Traverz je časově náročný, uvádí se 4-5 hod. Všeobecně je dobré vydat se na Les Droites velmi časně, když jsou sněhové pasáže zmrzlé, předejdeme tím padajícím kamenům.

2. SV stěna, kuloár Lagarde Obtížnost:   TD- 

Od chaty Argentiere na západ přes ledovec Argentiere až pod kuloár Lagarde v SV stěně. Žlab má sklon místy až 60°, jedná se o mixové lezení. Vede po spádnici k východnímu vrcholu.

Sestupujeme Normálkou po jižním hřebeni.

3. Severní stěna, cesta Cornuau-Davaille Obtížnost:   TD+ 

Cesta dlouho považovaná za nejtěžší ledový a mixový výstup v Alpách. Dnes s moderními cepíny a mačkami už tak kritická není, ale vysoce ceněná je stále.

Od chaty Argentiere se dostaneme přes ledovec Argentiere až pod severní stěnu. Cesta vede ledovcovým středem stěny a dále mixovým terénem. Sklon ledu je místy i přes 70°.

Sestupujeme Normálkou po jižním hřebeni.

Další výstupy a varianty:
4. SV pilíř (Tournier) Obtížnost:   TD+ 

Východiskem je chata Argentiere. Jedná se většinou o skalní lezení s úseky až 5c. O něco lehčí než direkt je varianta prvovýstupců s obchvatem dolní části pilíře vlevo, východní stranou. Na pilíř potom nalézáme až asi v jeho třetině.
1. Schéma výstupu jižním hřebenem2. Normálka na Les Droites z jihu3. SV stěna a kuloár Lagarde4. Severní stěna a cesta Cornuau-Davaille