Výstupy na Mont Maudit (4.465 m)1. Normálka ze severu od chaty Cosmiques2. Cesta přes sedlo de Mont Maudit3. Pohled ze SV od Mont Blanc du Tacul4. Pohled z jihu od Mont Blancu a snadná alternativa výstupu5. Kuffnerův hřeben6. Romantické chvíle na Kuffnerově hřebeni7. Kuffnerův hřeben


1. Severní stěnou Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Cosmiques 1.000 m; 4:00-5:00 hod., sestup 3:30-4:00 hod.
  Prvovýstup: 21.8.1895 při sestupu

Od lanovky na Aiguille du Midi nebo od chaty Cosmiques se vydáme jižně po vyšlapané cestě přes sedlo Col du Midi a dále po západních svazích Mont Blanc du Tacul. Mineme sedlo Col Maudit a strmými svahy (50°-55°) zdoláme další sedlo Col du Mt Maudit. Odtud vede k vrcholu nejprve skalnatý (I) a potom sněhový hřeben.

Existuje více alternativ výstupu čistě po ledovci, hřeben se dá obejít ze severu i z jihu. Z vrcholu se dá pokračovat na Mont Blanc nebo sestoupit stejnou cestou.

2. SV hřeben Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Cosmiques 1.000 m; 4:30-5:30 hod., sestup 3:30-4:30 hod.
  Prvovýstup: 31.7.1898

Stejně jako u předchozí cesty postupujeme až na sedlo Col Maudit (4.035 m). Odtud se vydáme doleva k SV hřebeni, kterého dosáhneme pod výrazným schodem (Pt 4.336 m). Mixovým terénem jej přelezeme a po sněhovém hřebeni se dostaneme až po vrcholovou věž. Jejími západními svahy dolezeme na vrchol.

3. Kuffnerův hřeben Obtížnost:   D 
  Parametry: z bivaku Fourche 820 m; 5:00-7:00 hod.
z chaty Torino 1.200 m; 7:00-9:00 hod.
z chaty Cosmiques 1.340 m; 7:30-9:30 hod.
  Prvovýstup: 2-4.7.1887

Bivak Fourche bohužel zničil sesuv půdy v r. 2022. Tudíž tato část masivu Mont Blancu je momentálně přístupná velmi problematicky, možná jen pro atlety nebo s vlastním bivakem. Budoucnost snad přinese obnovení bivakové chatky v této strategické poloze.

Kuffner má pověst jedné z nejhezčích hřebenovek v Alpách s kombinací sněhových hřebenů a mixového lezení. Výhodou je i krátký sestup k lanovce Aiguille du Midi nebo k chatě Cosmiques.

Nejsnazší přístup je z místa bivaku Fourche u sedla Col de la Fourche (3.741 m). Lezeme po levé části hřebene s občasnými úseky na pravé straně (1:00-1:30 hod.). Další možností je přístup od chaty Torino. Není potřeba si brát bivakovací vybavení a vyhneme se i úvodní části hřebene. Z chaty obejdeme severně Pt Helbronner a přes sedlo Col des Flambeaux pokračujeme na západ po ledovci kolem vrcholu La Tour Ronde. Místo výstupu k bivaku Fourche uhneme doprava. Překonáme ledovcový odtrh v 3.580 m a na hřeben se dostaneme sněhovým žlabem až pod první strmý úsek. Tato varianta je o 1:30 hod. delší než z bivaku Fourche. Třetí možností je vyjít z chaty Cosmiques. Obejdeme masiv Mont Blanc du Tacul a napojíme se na předchozí trasu z chaty Torino. Tato možnost je o 2:00 hod. delší než z místa bivaku Fourche.

U prvního schodu lezeme nejprve 30 m doprava a pak doleva úzkým žlabem, který se rozšíří ve sněhovou rampu. Mixovým terénem (II-III) se dostaneme nad schod. Exponovaným hřebenem dolezeme pod věž Pte de l'Androsace. Obejdeme ji zleva (jeden krok IV) a pokračujeme v linii hřebene (III) až na spojnici se SV hřebenem ve 4.250 m. Odtud ještě přelezeme sněhový hřeben a strmý 70 m mixový úsek (III) a dostaneme se na rameno, vedoucí k vrcholu Mont Maudit.