Výstupy na Schreckhorn (4078 m)
1. JZ hřeben Obtížnost:   AD 

Z chaty Schreckhornhütte sestoupíme na ledovec Obers Ischmeer. Podél skal až ke spádnici hřebene, spadajícího z Lauteraarhornu. Svahem vlevo od linie hřebene až do ledovcového kotle Schreckfirn (mezi Schreckhornem a Lauteraarhornem). Kotlem doleva až k masivu Schreckhornu k výraznému žlabu (foto 3). Žlabem až na JZ hřeben. Odtud už skalním terénem držíce se hřebene na předvrchol (úseky III) a z něj po spojovacím hřebeni na vrchol. Z předvrcholu se na cestě zpět dá slanit.

2. Traverz Schreckhorn - Lauteraarhorn (hřeben Lauteraargrat) Obtížnost:   AD+  D 

Obcházíme pouze zuby v úvodní části hřebene, jinak stále po hřebeni. Velmi hodnotná túra se stupni obtížnosti IV. Sestup poté Normálkou na Lauteraarhorn buď směrem k Schreckhornhütte nebo na JV k bivaku Aar.

Hřeben se leze i opačným směrem Laut -> Schreck, tato varianta je o něco snazší.

Další výstupy a varianty:
3. SZ hřeben (Andersongrat) Obtížnost:   D 

Mixové lezení, nástup od chaty Gleckstein.

4. J pilíř Obtížnost:   TD- 

Lezení pro pokročilejší, obtížnost IV až V-. Ale v krásné skále a expozici.
1. Normálka na Schreckhorn a přechod Lauteraargratu2. Klíčová část Normálky3. Detail nástupového žlabu na JZ hřeben4. Traverz přes Lauteraargrat