Výstupy na Schreckhorn (4.078 m)1. Výstupové trasy od chaty Schreckhorn2. Jižní stěna Schreckhornu3. Detail nástupového žlabu na JZ hřeben4. Traverz přes Lauteraargrat, vzadu Schreckhorn5. Andersongrat na Schreckhorn od sedla Nässijoch


1. JZ hřeben Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Schreckhorn 1.630 m; 6:00-7:30 hod., sestup 6:00-7:00 hod.
z bivaku Aar 1.480 m; 6:30-8:00 hod., sestup 6:00-7:00 hod.
  Prvovýstup: 26.7.1902

Z chaty Schreckhornhütte sestoupíme na ledovec Obers Ischmeer. Podél skal dojdeme po 3/4 km až ke spádnici hřebene, spadajícího z Lauteraarhornu. Svahem vlevo od linie hřebene (fixní lana) se dostaneme až do ledovcového kotle Schreckfirn (mezi Schreckhornem a Lauteraarhornem). Kotlem doleva dojdeme až k masivu Schreckhornu k výraznému žlabu (foto 3). Překonáme ledovcový odtrh (berschrund) v 3.500 m a poté skalnatým žlabem vystoupáme na JZ hřeben. Odtud už dolezeme skalním terénem držíce se hřebene na předvrchol (úseky III) a z něj po spojovacím hřebeni na vrchol. Z předvrcholu se na cestě zpět dá slanit, slaňáky jsou i v dalších těžších místech výstupu.

Kromě Schreckhornhütte se dá jako výchozí bod použít i bivak Aar. Po ledovci Strahlegg dojdeme asi po 3 km pod sedlo Strahleggpass. Skály přelezeme vpravo od žlabu, jsou zde i řetězy. Na druhé straně sestoupíme 130 m do kotle Schreckfirn a napojíme se na trasu z Schreckhornhütte.

2. Traverz Schreckhorn - Lauteraarhorn (hřeben Lauteraargrat) Obtížnost:   D+ 
  Parametry: z chaty Schreckhorn 1.650 m; 16-18 hod. kompletní okruh Schreckhornhütte -> Schreckhorn
    -> Lauteraarhorn -> Schreckhornhütte
z bivaku Aar 1.500 m; 16-18 hod.
  Prvovýstup: 24.7.1902

Tento traverz je velmi hodnotnou túrou se stupni obtížnosti IV. Obcházíme pouze zuby v úvodní části hřebene, jinak se držíme stále na hřebeni. Z Lauteraarhornu poté sestupujeme Normálkou buď směrem k Schreckhornhütte nebo na JV k bivaku Aar. Ústup z hřebene je možný pouze ze sedla Schrecksattel (a to ještě problematicky), poté už cesta vede pouze přes Lauteraarhorn.

Hřeben se leze i opačným směrem Lauteraarhorn -> Schreckhorn, tato varianta je o něco snazší, vyžaduje i slaňování.

3. Přes sedlo Schrecksattel Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Schreckhorn 1.630 m; 6:00-6:30 hod., sestup 6:00-7:00 hod.
z bivaku Aar 1.480 m; 6:30-7:00 hod., sestup 6:00-7:00 hod.
  Prvovýstup: 4.8.1864

Do sedla Schrecksattel (3.914 m) vede z kotle Schreckfirn široký sněhový žlab. Poskytuje přímočarou cestu k vrcholu, ale za teplého počasí, při malém množství sněhu nebo ledovatém terénu bývá nebezpečný. Proto se k výstupu používá hlavně na začátku léta.

Nad Schreckfirnem nejprve přelezeme ledovcový odtrh (berschrund) a pravou částí žlabu vystoupíme na Schrecksattel. Následuje skalnatý hřeben (II), věžičky na něm obcházíme zprava (po severní straně). Ze sedla je to na vrchol asi 1:30 hod.

Pro sestup se tato trasa nedoporučuje, je lépe využít cestu č. 1.

4. Jižní pilíř Obtížnost:   D+ 
  Parametry: z chaty Schreckhorn 1.580 m; 8:00-10:00 hod.
  Prvovýstup: 24.7.1955

Jedná se o jednu z nejhezčích lezeckých cest v Bernských alpách s obtížností klíčových úseků až V-, jinak III-IV. Je tu sporé jištění, doporučuje se přibrat vklíněnce, smyce atd. Trasa vede nejprve přes ledovcový odtrh (berschrund) a pokračuje po levé straně výrazného žlabu, který rozděluje jižní stěnu. Úvodní převis oblezeme zprava a po pilíři se dostaneme na terasu. Nad ní následují těžká místa (V-). Po pilíři dolezeme na předvrchol a po hřebeni pokračujeme na hlavní vrchol.

Sestupujeme po trase č. 1.

5. Andersongrat přes sedlo Nässijoch Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Schreckhorn 1.560 m; 6:30-8:30 hod.
z chaty Gleckstein 1.870 m; 7:30-10:00 hod.
z chaty Lauteraar 1.850 m; 8:00-10:00 hod.
  Prvovýstup: 7.8.1883

Z chaty Schreckhornhütte postupujeme žlabem ve spádnici vrcholu Schreckhornu. Pokud je málo sněhu, hrozí zde padající kamení a proto se trasa zřídka leze v létě. Ve 3.300 m traverzujeme doleva na přes sněhové svahy do kotle pod sedlo Nässijoch. Do sedla se dostaneme buď vysněženým žlabem nebo po skalním žebru.

Ze sedla pokračujeme tenkým sněhovým hřebenem. Po něm už následuje skalnatý hřeben se 3 výšvihy. První lezeme více vlevo (III), druhý začíná 5 m komínem, pak následuje 50 m lehčího lezení a většinou vysněžený kout (III). Třetí výšvih se leze přímo (III+). Ze sedla Nässijoch výstup trvá 2:30-3:30 hod.

Další možné přístupy na hřeben jsou od chaty Gleckstein nebo Lauteraar. Pro sestup využijeme trasu č. 1.