Čepičatka jehličnanová (Galerina marginata)
Smrtonosná Skupina: Ostatní
Použití: podívat se a jít pryč. Nenápadná a milá, ale obsahuje podobné toxiny jako Muchomůrka zelená. I když v daleko menším množství.

Roste: srpen - říjen, jehličnaté a smíšené lesy. Vyrůstá na trouchnivějícím dřevě jehličnanů, ale byly zaznamenány i výskyty na listnáčích.

Znaky: klobouk okrový až hnědý, na okraji jemně rýhovaný. Uprostřed tmavší než na okraji. Třeň hladký, bělavý, někdy nahnědlý, pokrytý skvrnami. Má prsten nebo jeho zbytky. Lupeny světle hnědé.

Přezdívka: Pičatka.


Záměna
Čepičatka jehličnanová Opeňka měnlivá
Jedlost
Smrtonosná
Výborná
Klobouk Střed klobouku vždy tmavší než okraj Středokruh na klobouku vždy světlejší
Klobouk Okraj klobouku často štráfkovaný Okraj klobouku hladký
Třeň Pod prstenem hladší s bílými skvrnami (podobně jako kozák) Pod prstenem šupiny
Vůně Po mouce, ale jak šlaka voní mouka? Kořenitá
Pozn. Dříve se mělo za to, že Opeňka roste pouze na kmenech (pařezech) listnatých stromů a Čepičatka jehličnatých. To ale vždy neplatí!
Čepičatka jehličnanová Třepenitka svazčitá
Jedlost
Smrtonosná
Jedovatá
Klobouk Okraj nahnědlý, jemně rýhovaný Okraj žlutý, hladký
Třeň Bělavý, pokrytý tmavými skvrnami Žlutý, bez skvrn
Lupeny Světle hnědé Žluté


Linky