Opeňka měnlivá (Kuehneromyces mutabilis)
Výborná Skupina: Ostatní
Použití: kulinářsky vyhledávaná houba s jemnou a pikantní chutí. Všestranně upotřebitelná, kromě polévek a smaženic je výborná pod maso. Doporučuje se ji nejprve narychlo osmahnout v oleji, omáčce pak dodá hnědavé zabarvení. Dá se i nakládat do octa. Sbírají se však pouze klobouky, třeň je příliš tuhý. Jsou křehké a lámavé, špatně snášejí přepravu na spodku koše.

Roste: květen - listopad, smíšené a listnaté lesy, hlavně na pařezech a padlých stromech. Není individualita, roste kolektivně v trsech.

Znaky: vypadá jako klasická šepleť na pařezu, málokdo by do ní řekl kulinářskou lahůdku. Barvu má okrovou až do oranžova, na klobouku často středový světlejší kruh. Sbírá ji málo houbařů pro riziko záměny s Čepičatkou jehličnanovou.

Opeňka se jmenuje proto, že se opíná kolem pně. Častěji by ovšem byla vhodnější Opařezovka.

Dá se pěstovat i uměle, na slámě nebo na špalcích buku či habru.


Záměna
Opeňka měnlivá Čepičatka jehličnanová
Jedlost
Výborná
Smrtonosná
Klobouk Středokruh na klobouku vždy světlejší Střed klobouku vždy tmavší než okraj
Klobouk Okraj klobouku hladký Okraj klobouku často štráfkovaný
Třeň Pod prstenem šupiny Pod prstenem hladší s bílými skvrnami (podobně jako kozák)
Vůně Kořenitá Po mouce, ale jak šlaka voní mouka?
Pozn. Dříve se mělo za to, že Opeňka roste pouze na kmenech (pařezech) listnatých stromů a Čepičatka jehličnatých. To ale vždy neplatí!
Opeňka měnlivá Třepenitka svazčitá
Jedlost
Výborná
Jedovatá
Klobouk Středokruh na klobouku vždy světlejší Střed klobouku vždy tmavší než okraj
Třeň Má prsten nebo jeho zbytky Nemá prsten
Chuť Příjemná Hořká


Linky