Výstupy na Dlouhé stráně (1.354 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Na Dlouhé stráně vede jediná značená trasa z Koutů. Výstup si můžeme usnadnit využitím lanovky místního lyžařského areálu, na vrchol potom zbývá 2,5 km s převýšením 260 m. To je ale na celodenní výlet přece jen trochu málo.

1. Okruh z Koutů přes Františkovu myslivnu
  Trasa: Kouty      Dlouhé stráně    (neznačeno) Františkova myslivna     Dolní nádrž  
Kouty
  Délka: 22 km, Čas: 7:30 hod., Převýšení: 800 m

U lyžařského areálu v Koutech přejdeme potok a po vystoupáme několik set metrů lesíkem. Poté přetraverzujeme doleva sjezdovku a lesem pokračujeme vhůru do solidního krpálu. Cesta nás vyvede na spojnici mezi třemi sjezdovkami. Svah je tu opět festovní. Podejdeme pod lanovkou a už o něco snazším terénem se dostaneme k horní stanici. Kromě restaurace je tu i menší rozhledna. Pokračujeme lesem k větrníkům u Tetřeví chaty a od rozcestníku potom stále po až na vrchol u horní nádrže. Výstup si můžeme zpestřit kratší odbočkou na Mravenečník, odkud jsou Dlouhé stráně pěkně vidět.

Nádrž je možné pohodlně obejít po asfaltečce se zábradlím, ujdeme sice 1,7 km, ale výhledy stojí za to. Poté se dá sestoupit stejnou cestou a trasu si rozšířit o kratší odbočkou po na Medvědí horu (celkem 13 km a 5:30 hod.). Je tu přístřešek a pěkný výhled z menších skalek. Další možností je sejít po 'oficiální' asfaltce k dolní nádrži a poté do Kout.

Nejzajímavější variantou je ale sestoupit od Bazénu stále po k rozcestí U Okenní štoly a pak neznačenou stezkou pokračovat kolem Malé a Velké Jezerné k Františkově myslivně. Terén je částečně rašelinový, často bývá mokrý, ale přejít se dá. Františkova myslivna je malebné místo s výhledem na Praděd. Těsně za ní je rozcestník a od něj vede až k dolní nádrži. Celý úsek je z kopce, ale bohužel po asfaltce. Ani u nádrže není vyhráno, asfaltka pokračuje dlouhých 4,5 km až k parkovišťátku po Červenohorským sedlem. Odtud nás čekají ještě 2 km do Kout, ale už loukami a lesíky.

Trasa je okruhem, takže můžeme využít auto. Zaparkovat se dá na velkých parkovištích u sjezdovek.

Spojnice mezi sjezdovkami Horní stanice lanovky s rozhlednou Větrníky u Tetřeví chaty Na Medvědí hoře Přístřešek na Medvědí hoře
Dlouhé stráně z Mravenečníku Horní nádrž Jeté lávky k Velké Jezerné Nad Františkovou myslivnou Františkova myslivna
Výhled na Praděd U dolní nádrže Podél silnice do Kout
2. Ze Skřítku přes Františkovu myslivnu do Kout
  Trasa: Skřítek      Ztracené kameny     Jelení studánka     Františkova myslivna  
Dlouhé stráně     Kouty
  Délka: 20 km, Čas: 7:00 hod., Převýšení: 650 m

Od motorestu Skřítek se vydáme po na hlavní hřeben. Svah postupně tuhne a po 3 km dojdeme na Ztracené kameny, nižší skalky, ze kterých je pěkný výhled. Pokračujeme přes Pecny a dále kolem Břidličné hory na Jelení studánku. Je tady čuráček s vodou, na hřebeni dost neobvyklý. A taky kamenná útulna na nouzové přespání či úkryt. Slušelo by to tu i chatě, turistů a v zimě běžkařů či skialpů se kolem potuluje hodně. Ale žádná chata tady nikdy nestála.

Pokračujeme po jesenické magistrále až k rozcestníku Nad Malým kotlem, zde odbočíme doleva a po dojdeme k Františkově myslivně. Neznačenou, avšak dobře viditelnou stezkou kolem Velké Jezerné se dostaneme pod Dlouhé stráně a poté k nádrži. Od ní pak sejdeme po až do Kout. Sestup si můžeme zpestřit odbočkami na Mravenečník, Vřesník či Medvědí horu.

Fešácký čtyřboký skřítek na Skřítku Ztracené kameny Na Ztracených kamenech Výhled z kamenů Pecny
Hřeben k Pradědu Magistrála k Jelení studánce Jelení studánka Cesta na Velký Máj Z hřebene k Františkově myslivně
Františkova myslivna Horní nádrž Dlouhé Stráně
3. Z Vernířovic přes Homoli do Kout (neznačené, zde )
  Trasa: Vernířovice     Jestřábí vrch    Homole    Vřesník    Dlouhé stráně     Kouty
  Délka: 14 km, Čas: 5:30 hod., Převýšení: 900 m

Od autobusové zastávky Vernířovice kostel se vydáme na sever, přejdeme potok a za kostelem odbočíme po asfaltečce doprava. Na jejím konci už se navigujeme po vlastní ose doleva po loukách na hřebínek, který je zprvu navýrazný, ale výše už dobře rozeznatelný. Není tu vyšlapaná cesta, snad jen místy sotva znatelné stopy. U kóty 812 objevíme někdejší základy snad možná hájenky. Hřeben nás dovede až na Jastřábí vrch (960 m). Z něj sejdeme na rozcestí Branka, odkud vychází 5 cest. Nenecháme se zlákat ani jednou a pokračujeme po hřebeni. Pod Homolí krpál tuhne, ale je tu pěkný průsek, kterým se dostaneme na vrchol.

Z Homole sejdeme k cyklostezce z Dlouhých strání. Můžeme po ní dojít až k Bazénu, ale zajímavější je varianta lesem přes Vřesník. Cesta tu opět nevede, ale les je poměrně řídký, takže jedinou překážkou je občasné borůvčí. Z vrcholu Vřesníku už snadno sejdeme k asfaltce pod Dlouhými stráněmi.

Sestupujeme po kolem sjezdovek do Kout.

Louky nad Vernířovicemi Základy na kótě 812 Velký Máj a Jelení hřbet Pod Homolí Průsek na Homoli
Sestup z Homole Travička cestou na Vřesník Na Vřesníku Vřesník a Praděd Výstup k Bazénu
Vřesník od Dlouhých strání Praděd, Petráky a Vysoká hole Horní nádrž Vozka, Keprník a Červená hora Medvědí hora