Výstupy na Vozku (1.377 m)
Mapy.cz
Mapy.cz

Na Vozku vedou značené trasy ze tří směrů - z Branné, od Keprníku a Červené hory. Různých variant je ale spousta, jako výchozí místa mohou sloužit Branná, Ramzová, Červenohorské sedlo, Kouty, Filipovice i Bělá.

1. Z Ramzové do Branné
  Trasa: Ramzová      Černava     Šerák     Keprník     Vozka     Branná
  Délka: 18.5 km, Čas: 6:30 hod., Převýšení: 730 m

Nejsnazším přístupem na Vozku je vyjet lanovkou na Šerák a odtud přes Keprník dojít na vrchol a zpět (9.5 km, 3:30 hod., 390 m). Pokud vyjdeme z Ramzové, pak se obchvatem po dostaneme k mezistanici lanovky na Černavě, pokračujeme pod vrchol Šeráku a odtud na Keprník. Celá trasa vede po magistrále, je často chozená a pěkná i v zimě.

Z Keprníku sestoupíme na sedlo Trojmezí a odtud dojdeme po a poté kousek po na Vozku. Tento úsek je poměrně snadný a ani převýšení není velké. Skalky na vrcholu tvoří přirozenou přírodní rozhlednu a je z nich krásný výhled.

Pro sestup se nabízí víc variant. Na vlak do Branné můžeme sejít buď lesem a pak kamenitou cestou po (9 km) nebo po kolem Josefovských skal a pak přes alojzovská pastviska skrze stádečko nedůvěřivých krav. Ti zdatnější si mohou tuto trasu prodloužit o naučnou stezku Pasák kolem stejnojmenných skal. Kromě Branné se dá sestoupit i na Červenohorské sedlo, do Kout nebo do Bělé. A konečně, trasa je pěkná i v opačném směru, z Branné na Ramzovou.

Šerák a sjezdovka z Ramzové Černava a lanovka k vrcholu Památník všech kozlů na Černavě Stezka z Černavy Mezi Šerákem a Keprníkem
Magistrála na Keprník, vzadu Šerák Keprník Vozka z Keprníku Vozka a Vozková Sestup z Vozky
Josefovské skály Josefovské skály Pastviny nad Brannou Skály Pasák Skály Pasák
Průchod skalami Skály Pasák
2. Z Červenohorského sedla na Ramzovou
  Trasa: Čh sedlo      Vřesová studánka     Kamenné okno     Vozka     Keprník  
Šerák     Obří skály     Ramzová
  Délka: 17 km, Čas: 6:30 hod., Převýšení: 700 m

Trasa vede přes nejpěknější místa Keprnického masivu. Z Červenohorského sedla se vydáme po napříč sjezdovkami směrem k Červené hoře. Stoupání vede po komfortní široké cestě, která se v zimě hodně využívá jako běžkařská trasa. Na rozcestí Bílý sloup se cesta větví. Můžeme se vydat po k vrcholu Červené hory nebo po k Vřesové studánce, kde dříve stávala kaple, pak kostelík i chata. Dnes zde zbyl pouze přístřešek nad studánkou. Tady opustíme a vydáme se po a ke Kamennému oknu na hřebeni. Od něj sestoupíme na sedlo pod Vřesovkou a po pokračujeme k Vozkovi. Stezka vede přes potok a rašeliniště. Následuje prudší, ale nijak dlouhý stoupák ke skalkám na vrcholu.

Od nich sestoupíme k rozcestí Trojmezí a po vystoupáme na Keprník, nejvyšší bod trasy. Z něj už vede příjemné klesání k Šeráku a chatě Jiřího. Na Ramzovou můžeme sestoupit buď klasicky po přes Černavu nebo kolem Obřích skal po a pak po .

Trasa má tu výhodu, že Červenohorské sedlo je ve výšce 1.020 m a proto převýšení není až tak dramatické. Kdo se nebojí stoupání, může využít spojení vlakem do Koutů a na hřeben se pak dostat po nebo po kolem potoka Hučivá Desná.

Čh sedlo, vzadu Červená hora Kaplička nad sedlem Magistrála k Čh sedlu, vzadu Praděd Vřesová studánka, vzadu Vozka Rozcestí pod Červenou horou
Kamenné okno Rašeliniště pod Vozkou Skály na Vozkovi Praděd z Vozky Praděd z Vozky
Stoupání na Keprník Keprník Šerák z Keprníku chata Jiřího na Šeráku Obří skály
Černava Ramzová a Šerák
3. Z Filipovic na Ramzovou
  Trasa: Filipovice      Točník     Kamenné okno     Vozka     Keprník  
Šerák     Obří skály     Ramzová
  Délka: 17.5 km, Čas: 7:30 hod., Převýšení: 1.030 m

Z Filipovic se vydáme po směrem na Šerák. Po dvou kilometrech odbočíme doleva na . Krpál zde tuhne a pokračuje téměř po spádnici až ke skalkám pod Točníkem, odkud je pěkný výhled na Jeseník a okolí. Za skalkami už terén přece jen trochu měkne. Stezka nás dovede až pod Kamenné okno. Odtud pokračujeme na sedlo pod Vřesovkou a po na Vozku.

Sestoupit můžeme buď snáze do Branné nebo atraktivněji přes Keprník, Šerák a Obří skály na Ramzovou. Jako výchozí bod může posloužit i Bělá, délka pak naroste o 2,5 km a převýšení o 130 m.

Krpál k Točníku Skály pod Točníkem, vzadu Jeseník Kamenné okno Skály na Vozkovi
4. Z Kout přes Klínovou horu a Spálený vrch na Ramzovou (neznačené, zde )
  Trasa: Kouty     Klínová hora    Spálený vrch    Vozka     Keprník     Šerák  
Ramzová
  Délka: 20 km, Čas: 8 hod., Převýšení: 1.150 m

Z Kout se vydáme po směrem na sedlo pod Vřesovkou. Po 2 km u rozcestníku značku opustíme a pokračujeme doleva po asfaltečce podél Poniklého potoka. Mineme Poniklý skorovodopád a asfaltečka se po čase promění ve zpevněnou cestu. Ta nás serpentýnovitě vyvede až k chatě Vilibaldka. Odtud už je to kousek borůvčím na vrchol Klínové hory. Ke Spálenému vrchu potom vede dobře schůdný průsek lesem. Ze Spáleného vrchu sestoupíme po zpevněné cestě k chatě Furmanka a po vyšlapané stezce lesem se dostaneme na Vozku.

Sestoupit můžeme buď snáze do Branné nebo atraktivněji přes Keprník, Šerák a Obří skály na Ramzovou. Trasa je sice až na Vozku neznačená, ale velmi pěkná bez nutnosti prodírání se chabaštím.

Poniklý skorovodopád Vilibaldka a Klínová hora Spálený vrch z Klínové hory Malebná pěšina na Spálený vrch Výhled ze Spáleného vrchu
Vozka ze Spáleného vrchu Vozka a Vozková Keprník z Vozky