Granátová lávka (CH+)


Granátová lávka protíná skupinu věží zvanou Velické Granáty a na severu vede až k Bradavici, kde na Zvodnej lávke oficiálně končí. Dá se však bez větších problémů protáhnout až na Polský hřeben.

Granátová lávka rozděluje masiv na 2 části. Horní patro tvoří (bráno od jihu) Dvojitá veža, Veľká a Malá Granátová veža, Opálová veža, Rohatá veža a Bradavica, dolní patro pak Velická stena, Granátová stena a Opálová stena.

Granátová lávka je atraktivní turistickou trasou, nicméně neznačenou a oficiálně přístupnou pouze v doprovodu horského vůdce.
Nejsnazší nástupní bod je od lanovky na Hrebienku. Pokračujeme po magistrále směrem k chatě Sliezsky dom. Několik set metrů před chatou opustíme značku a odbočíme doprava do výrazného kamenito-travnatého žlabu (viz. fotogalerie). V travnatých úsecích jsou již patrné stopy stezky. Žlabem se dostaname až na Medvedie sedlo v blízkosti Velickej kopy. Odtud po čitelné pěšině lávkou dále na sever kolem Dvojitej veže, Granátových veží k Bradavici. Terén připomíná houpačku, ale je dobře schůdný.

Z Kvetnicového kotle pod Bradavicou můžeme:

Sestoupit Kvetnicovým žlabom do Velickej doliny a odtud po zpět ke Sliezskemu domu.
Vystoupit na Bradavicu a odtud Kvetnicovým žlabom do Velickej doliny.
Pokračovat už povětšinou po vlastní ose a bez výraznější pěšiny dále na sever kolem Kupoly k Východnej Vysokej, zde se napojit na a po ní zpět ke Sliezskemu domu.1. Jižní část Granátové lávky z Gerlachu   Z2. Severní část Granátové lávky z Gerlachu   Z3. Granátová lávka z Gerlachu   Z