Výstupy na Bradavicu (2.476 m)
Mapa1. Schéma výstupů na Bradavicu2. Výstupové trasy na Bradavicu, pohled z Gerlachu3. Bradavica z Opálového sedla4. Přechod Kvetnicového sedla. Není tak strašný, jak tady vypadá.5. Bradavica od Rohataj veže6. Hrubá trasa výstupu od Východnej Vysokej přes Zvodnú lávku7. Kupola ze Studeného sedla8. U Weszterova štítu se už přelézají skály9. Trasa výstupu ze Zvodnej lávky10. Slez z Weszterova štítu11. Lezecká partie ze Zvodnej lávky


1. Kvetnicovým žlabom Obtížnost:    I+  

Po od Sliezkeho domu do Kvetnice až pod stěnu Guľatého kopca. Tady odbočíme vpravo a travnatým úbočím vystupujeme směrem k široké sklanaté roklině, která spadá z Kvetnicového sedla. Nástup je vpravo od rokle v travnatém úbočí Opálové stěny. Šikmo vlevo vystupujeme až pod skalní pilíř. Pod jeho skálami po travnatých lávkách doleva do skalnaté rokliny. V roklině přejdeme proud vody na druhou stranu a tam po tupém skalnato-travnatém žebru vystupujeme nahoru, dokud se levá část rokliny nezavírá skalní stěnou. Po krátké travnaté lávce vejdeme vpravo do Kvetnicového kotle, rozšířené části rokle, která se rozvětvuje na několik větví. Vpravo od hlavní větve rokliny se tyčí mohutný, osamělý pilíř. Pod ním do pravé rokliny.

Ta je zpočátku široká a otevřená, výše se zužuje v úzký žlab vyplněný volnými skalami a zprava ohraničený západní stěnou Rohaté veže, ve které se nakonec ztrácí. Kousek před ukončením žlabu traverzujeme po šikmo doleva zdvihající se polici směrem k Bradavici. Přecházíme nekolik žeber. Police nás dovede k odštěpené skalní jehle. Před jehlou přímo nahoru stěnou po špatně vrstvených skalách na Kvetnicové sedlo.

Ze sedla po ostří hřebene k strmě se zdvíhajícímu úbočí, které nás dovede do sedla mezi čtyři vrcholy. Odsud vpravo nahoru k sedélku mezi SV a východním vrcholem. Pod sedélkem buď vlevo a přes balvany na hlavní vrchol, nebo vpravo na východní vrchol.

Ze sedélka lze vystoupit poměrně snadno (obtížnost I) na JZ vrchol.

2. Varianta červené cesty Obtížnost:    I+  

Od Granátové lávky pokračujeme po pravé straně Bradavice žlabem, který se po chvíli rozvětví. Uhneme doprava a pod Rohatou vežou se opět napojíme na červenou cestu.

3. Z Granátové lávky přes Zvodnú lávku Obtížnost:   II-III 

Do Kvetnicového kotla a ke Granátovej lávke se dostaneme po červené cestě. Odtud pokračujeme doleva od masivu Bradavice širokým žlabem. Výhodnější je postupovat jeho levým okrajem po skalách než po sutině na dně (obtížnost I).

Na Zvodnej lávke překročíme hřeben na stranu Velké Studené doliny a asi 10 m traverzujeme po polici k dobře viditelnému výstupku (foto 11). Hned za ním objevíme borhák a lezeme podél něj doprava strmým žlabem (II-III). Terén je exponovaný. Asi o 20 m výše najdeme druhý borhák a to je signálem, že musíme postupovat doleva na lávky, které nás už snadnějším terénem vyvedou až na JZ vrchol Bradavice. Z něj se dá poměrně dobře (I) sestoupit do sedla mezi vrcholy Bradavice.

V sedle se napojíme na červenou cestu.

4. Hřebenovka z Polského hřebene, Kupola a Weszterov štít Obtížnost:    I+  

Po se dostaneme na Polský hrebeň a pokračujeme po směrem na Východnú Vysokú. Buď přes vrchol nebo nepříliš příjemným sutinovým úbočím dojdeme doprava do Studeného sedla. Po širokém hřebeni se dostaneme na vrchol Kupole a dále do Sedla pod Kupolou.

Odtud už terén tuhne a je nutné přelézat skály. Obtížnost je I-II UIAA. Ze sedla postupujeme zubatým hřebenem až po převislý výšvih. Obejdeme ho spodem doprava a po rozpukaných plotnách se vrátíme zpět na hřeben. Po něm se dostaneme na Weszterov štít, jehož nejvyšší bod je zub ležící na JV.

Sestoupit na Zvodnú lávku můžeme přímo ostrým zubatým hřebenem, výhodnější je však traverz na straně Velické doliny, kde je svah mírnější a místy otravnatělý.

5. Weszterov štít z Guľatého kopca Obtížnost:    I+  

Z Guľatého kopca sestoupíme do nevýrazného sedla ve spádnici Sedla pod Kupolou. Nad sebou vidíme suťovisko, po pravé straně ohraničené travnatými pásy. Po nich stoupáme na Granátovou lávku, která následuje za zúženou krátkou roklinkou. Suťoviskem přímo nahoru do Sedla pod Kupolou.