Hrebeň Javorových veží (III)
Mapa
Hrebeň Javorových veží začíná na Zadnom Javorovom sedle pod Malým Javorovým štítom a končí na Prednom Javorovom sedle. Logickým prodloužením je pak pokračování na Širokú přes Žabie Javorové vrchy a Štít nad Zeleným. Hřeben zahrnuje tyto vrcholy:
Zadná Javorová veža   asi 2320 m
Prostredná Javorová veža   2258 m
Javorový Roh   asi 2240 m
Predná Javorová veža   2232 m

A kromě nich ještě standardní hřebenovou výbavu - vícero zubů a věžiček.

Pokud postupujeme hřebenem od Malého Javorového štítu, najdeme na něm několik lezeckých pasáží, ale většinou je to mistrovství světa ve slézání. Nepříjemných sestupových pasáží se tu vyskytuje hodně. Celková obtížnost hřebene je III, což sedí u Javorového Rohu, možná i u některých sestupových úseků. Přesto není třeba mít lano, vše se dá slézt i bez něj. Některé části jsou protivně zvětralé. Na Javorový Roh se hodí přibalit lezečky.

Časová náročnost je zhruba tato: Hrebienok - Malý Závrat 3 hod., hřeben po Predné Javorové sedlo 4 hod., sestup přes Širokú do Bielovodskej doliny 4,5 hod. = celkem 11,5 hod. Toto platí pro sólovariantu, ale nikoliv sprinterskou. Je potřeba počkat na dobrou předpověď, ústup z hřebene by byl velmi problematický. Za Predným Javorovým sedlom by už pravděpodobně šlo slézt do Rovienkovej nebo Zadnej Javorovej doliny, ale spodní části jsou hodně zamořené klečí. Sestup přes Širokú se proto jeví jako nejpraktičtější varianta.


    
Hřeben z Javorovej
doliny
   Hřeben ze Zadnej
Javorovej dolinyZ Hrebienku dojdeme nejprve po a pak po ke Zbojníckej chate. Pokračujeme po směrem na Priečne sedlo. V místě, kde cesta zatáčí pod Javorovým štítem prudce doprava, značku opustíme a stoupáme travnato-šutrovým svahem směrem k sedlu Malý Závrat. Terén se postupně mění v protivné suťovisko. Pod sedlem bývá dlouho sněhový splaz, ten je popřípadě nutné oblézt ne úplně příjemnými skalami vpravo.1. Sedlo Malý Závrat z konce července 2020

Z Malého Závratu se vydáme sotva znatelnou pěšinkou vlevo, přelezeme hřebínek a travnatým svahem zamíříme k Zadnej Javorovej veži. Vylézt na ni je snadné, ale při sestupu musíme překonat několik skalních zubů. Hřeben je tu místy velmi exponovaný. Z posledního zubu následuje hluboký slez po levé straně hřebene (ve směru postupu) na Horné Ríglové sedlo.2. Výstup na Zadnú Javorovú vežu

3. Hřeben Javorových veží ze startovní čáry, Zadnej Javorovej veže

4. Exponovaný hřeben při slezu

5. Sestup z posledního zubu do Horného Ríglového sedla

Ze sedla se na Veľkú Javorovú vežu dostaneme už příjemnějším terénem po širokém travnato-šutrovitém chrbátu. Ostrý skalnatý hřeben při sestupu obcházíme mírně vlevo až na Ríglové sedlo.6. Sestup z vrcholu Veľkej Javorovej veže

7. VJV z Prostrednej JV

Přes skalní zuby se dostaneme k plotnám, vedoucím k vrcholu Prostrednej Javorovej veže. Plotny jsou místy prorostlé drny a mají obtížnost II. Přes ně se dostaneme na vrchol.8. Plotny na PJV

9. Javorový Roh z PJV

Po sestupu z PJV následuje zlatý hřeb programu, 60-metrový Javorový Roh. Nastoupíme vlevo od hřebene. Chyty jsou zprvu slušné, ale s postupující výškou je lezení dost morálové. Cestou mineme i jednu starou skobu v levé části. Postupně se dostaneme až na hranu hřebene, která nás vyvede do lehčího terénu. Úsek má obtížnost III a je vhodné nasadit lezečky, dodají jistoty.
Vlevo od hřebene potom z Rohu sestoupíme.
V případě potřeby by celý Roh šel zřejmě omastit vlevo po travnatých lávkách.10. Javorový Roh

Následuje skoro vodorovný úsek plný skalních zubů zvaný Rohový hrebeň. Zuby obcházíme vlevo až do Predného Rohového sedla.11. Rohový hrebeň z Javorového Rohu

Predná Javorová veža je poslední těžší lezeckou pasáží. Nenecháme se zlákat travnatými svahy vpravo a postupujeme skalnatým žlábkem vlevo. Ten má obtížnost II-III, lezečky nejsou potřeba. Na Predné Javorové sedlo, kde hřeben končí, už vede lehčí terén.12. Výstup na Prednú Javorovú vežu

13. Predná Javorová veža z Predného Javorového sedla

Z Predného Javorového sedla už vede krásný chodecký hřeben přes Žabí vrch Javorový (JV), šutrovitou Hučku, Žabí vrch Javorový (SZ) a Štít nad Zeleným. Jedinou překážkou jsou tady docházející síly.14. Pokračování hřebene k Širokej

Posledním vrcholem na hřebeni je Široká. Postupujeme vpravo od hřebene víceméně travnatými svahy. Strmý skalnatý výšvih v horních partiích částečně obejdeme doleva po travnaté lávce a skalnatým žlabem (I-II) se dostaneme na vrchol Širokej.
Z ní sestoupíme po 'tradiční' trase do Bielovodskej doliny následně Lysej Polany, více zde.
Vrchol Širokej by šel v případě potřeby omastit ze Širokého sedla po strmých travnatých srázech doleva směrem k Zámkom.15. Široká ze Štítu nad Zeleným