Soliskový hřeben


Soliskový hřeben rozkládá se nad Štrbským plesem, i když odtud je patrná jen jeho nejjižnější část - Predné a za ním Mlynické Solisko neboli 'ta hora za skokanským můstkem'. Hřeben samotný je hrbolatý a rozervaný. Skládá se z nepřeberného množství Solisek, což jsou věže a věžičky různé výšky a strmosti. Nejvyšším vrcholem je Veľké Solisko (2412 m) v zadní části masivu. Hřeben je ohraničený turistickými stezkami - na severu na Bystré sedlo, na jihu na Predné Solisko.

Hřebenový přechod je exponovaný a místy lezecký terén obtížnosti až III. Není radno se do něj pouštět bez jištění.
Hřeben se dá přelézt oběma směry. Popis severo-jižní trasy je zde eventuelně ke stažení zde. V případě špatného počasí nebo jiné osudové rány lze z hřebene sestoupit různými žlaby. Avšak pozor, ne všechny jsou úplně triviální.1. Soliskový hrebeň z Furkotskej doliny   JZ2. Soliskový hrebeň od Malej Bašty   V3. Jižní část Soliskového hřebene od Malej Bašty   V