Výstupy na Wielku Koszystu (2.193 m)
Mapa1. Strmý stoupák na sedlo Krzyzne z Doliny Pieciu Stawów Polskich2. Waksmundzki Wierch ze sedla Krzyzne3. Wielka Koszysta z Waksmundzkieho Wierchu4. Hřeben na Malu Koszystu z Wielkej Koszystej5. Hřeben na Malu Koszystu6. Mala Koszysta7. Hřeben Koszystej a sestup na Rowien Waksmundzku


1. Ze sedla Krzyżne Obtížnost:   CH+ 

Na sedlo Krzyżne vedou značené trasy ze severu (dolina Pańszczyca), z jihu (dolina Roztoki) nebo z východu (známá Orla Perć). Nejvhodnější je použít trasu od parkoviště z Lysej Polany nejprve po a pak po dolinou Roztoki kolem vodopádu Siklawa až k plesu Wielki Staw Polski. Odtud odbočuje na sever , která nejprve vede příjemným traverzem podél svahů, ale pak tuhne a až na sedlo Krzyzne stoupá pěkným krpálem.

Na sedle začíná hřeben Koszystých. Nejprve vede po pěšině směrem na Waksmundzki Wierch a potom pokračuje na Wielku Koszystu. Terén je šutrovitý, ale stále chodecký bez lezení. Z hlavního vrcholu klesá na výrazné sedlo, za kterým se stáčí doprava a pokračuje přes Malú Koszystú až do Waksmundzkej doliny. Nad ní je ale přehrazený neprostupným pásem kleče, proto je nutné sestoupit už z Malej Koszystej na planinu Rowien Waksmundzka. Není tu prošlapaná cesta a občas se nevyhneme prodírání pralesem a klečí, ale projít se tu dá.

Z planiny už vedou turistické značky zpět k parkovišti. Nejkratší cesta je po , pak si ji můžeme zkrátit neznačenou pěšinou na a po dojít k parkovišti. Zajímavější je ale varianta po přes vršek Gęsia Szyja s vápencovými skalkami a pěkným výhledem na Belianky, Vysoké Tatry i hřebeny Woloszynů a Koszystej.