Výstupy na Dvojitú vežu (2311 m)


1. Od Sliezskeho domu

Obtížnost:  Lehká

Ze Sliezskeho domu se vydáme po tatranské magistrále směrem na Hrebienok. Po pár stech metrech vybíhá vlevo od cesty šutrovisko, pokračující výše travnatým terénem až na hřeben (foto 1). V trávě už je patrná pěšina, která výše přechází v chodník - Granátovou lávku. Ta nás dovede až po Dvojitú vežu. Lávku zde opustíme a vystoupáme na sedlo Pod Dvojitou. Výstup vede zadním obchvatem Dvojitej veže. Terén je zpočátku travnatý, později přechází v lehčí skalky.
Sestupujeme stejnou cestou.

1. Nástup na Granátovou lávku z tatranské magistrály před Sliezkym domom2. Dvojitá veža z Granátovej lávky3. Zadní obchvat po travnatém terénu4. Horní pasáže výstupu