Výstupy na Hrubý vrch (2.428 m)
Mapa1. Výstupy na Hrubý vrch od Capieho plesa2. Terén při výstupu východními svahy3. Furkotský štít je přes Bystré sedlo snadno dostupný4. Sestup z Furkotského štítu směrem k Hrubému vrchu s jedním řetízkem5. Hrubý vrch z Furkotského štítu6. Hřeben mezi Hrubým vrchom a Furkotským štítom


1. Východními svahy Obtížnost:   CH+ 

Ze Štrbského plesa se vydáme po do Mlynickej doliny. Dojdeme až k Capiemu plesu. Za plesem značku opustíme a vydáme se do východních svahů Furkotského štítu a posléze Hrubého vrchu. Terén je převážně travnatý. Ale strmý a tudíž je dobré jít trasu za sucha. Dlouhým, avšak nikterak nebezpečným traverzem se dostaneme až těsně pod vrchol Hrubého vrchu. Pár posledních metrů na vrchol je vzdušné skalní lezení.

2. Hřebenem z Furkotského štítu Obtížnost:    I  

Dříve vedla přes Hrubé sedlo. Z důvodů údajných sesuvů svahu byl ale turistický přechod hřebene přesunut jižněji, na Hrubú lávku.

Proto musíme značku opustit už za Capím plesom. Sledujíce bývalou, dnes už neznačenou cestu, vyjdeme na Bystré sedlo po vlastní ose. Furkotský štít je ze sedla dostupný snadno, vždyť na něj taky kdysi značka vedla. Z Furkotského štítu už následuje ostrý hřeben k Hrubému vrchu. Z linie hřebene je místy snazší uhnout doleva či doprava. Hřeben je místy exponovaný, avšak tato trasa je určitě zábavnější než předchozí. Obě se dají spojit do jednoho přechodu.