Výstupy na Javorový štít (2.417 m)
Mapa1. Trasa výstupu2. Nepříjemný klouzavý žlab pod vrcholem3. Terén pod vrcholem4. Trasa jižní stěnou5. Nástupová lávka pod převiskem6. Lezení v jižní stěně často bez výrazných chytů7. Vrcholové plato Javorového štítu


1. Od Sivých plies Obtížnost:    I  

Od Zbojnické chaty pokračujeme po směrem na Priečne sedlo. Obejdeme masiv Javorového štítu až k Sivým plesům. Ještě před nimi však doleva odbočuje stezka. Po ní obejdeme plesa a dostaneme se až k rozsáhlému suťoviskovému kuželi. Jím nahoru až k výraznému žlabu vedoucímu až pod vrchol. Žlabem kousek nahoru a poté doprava (občasní mužici) směrem k hřebeni z Javorového sedla. Až na hřeben však nedojdeme, zabočíme v serpentinách doleva opět ke žlabu a poté skalnato-travnatým terénem na vrchol.

2. Jižní stěnou a vrcholovým platem Obtížnost:    I-II  

Od Zbojnické chaty pokračujeme po směrem na Priečne sedlo. Nástup poznáme snadno, je lemovaný širokým suťoviskem. Po suťovisku vystoupáme až k travnaté lávce, nad kterou se klene převisek. Po lávce přejdeme doleva až na její konec. Odtud jsou dvě možnosti: přímější levým žlabem nebo krátký traverz po trávě k pravému žlabu. Ke druhé variantě to táhne víc. Lezení je tu nepříjemné, většinou po ukloněných plotnách bez výrazných chytů. Skály navíc prorůstají drny a různé traviny, takže je dobré lézt za sucha. Obě varianty se spojí v místě, kde už terén měkne a postupně přechází ve vrcholové travnato-šutrové plato. Po platu se dostaneme na vrchol už chodeckým terénem.

Sestupujeme většinou po předchozí cestě k Sivým plesům. Je možné i vytraverzovat po hřebeni až k Javorovému sedlu a před ním sestoupit na šutroviska nad Sivým plesom.