Výstupy na Končistú (2.535 m)
Mapa1. Končistá z podtatraní2. Na JV hřebeni3. Vrcholový hřeben je lezecký, proto jej obcházíme zleva.4. Mohutné šutrovisko z Lúčneho sedla. Variant je tu bezpočet.5. Varianta výstupu přes Tupou6. Výstup ze Zlomiskovej doliny7. Nákova na vrcholu Končistej


Končistá je poměrně dobře dostupná a klidně by na ni mohla vést značka.
1. JV hřeben Obtížnost:   CH+ 

Magistrálu neopustíme přímo na JV hřebeni, ale ve vhodném místě za ním směrem na Ostrvu. Dále kopírujíce hřeben zleva s občasnými mužiky směrem k vrcholu. Terén je šutrovito travnatý a tuhne až na vrcholovém hřebeni, kde narazíme na lezecký terén. Tento úsek obcházíme zleva (mužici) a po 15 min. dojdeme snadno na vrchol.

Nahoře se dá vylézt i na koňskou hlavu (Nákovu). Obtížnost je  III , lano a lezečky netřeba, jedná se asi o 3 kroky. Nahoře je dokonce i malý pozůstalý nýtek. A z něj visí smyce (2017), takže po ní může vyručkovat nahoru i laik.

2. Varianta přes Tupou Obtížnost:    CH  

Ze sedla Pod Ostrvou vystoupíme po vyšlapané cestě na Tupou a z ní potom sestoupíme do Lúčneho sedla. Dá se to vzít i přes Klin. Dále pokračujeme mohutným a nezáživným, avšak poměrně snadným šutroviskem na vrchol.

3. Přes Štôlsku dolinu a Lúčne sedlo Obtížnost:    CH  

Po magistrále dojdeme až k ústí Štôlskej doliny. Ve vhodném místě značku opustíme a pokračujeme doleva na Lúčne sedlo. Z něj stejně jako předchozí trasa na vrchol.

4. Ze Zlomiskovej doliny Obtížnost:    I  

Trasa výstupu vede od Štrbského plesa po na Popradské pleso. Odtud půjdeme ještě kousek po směr Ostrva a u cedule 'Zákaz vstupu' zabočíme doleva na úzkou stezku džunglí do Zlomiskové doliny. Po stezce kolem potoka dojdeme přes různá šutroviska až k Ľadovému plesu. Odtud doprava přes potok a svahem na jih nahoru. Dorazíme až ke skalnímu prahu, který má uprostřed výraznou tmavou spáru částečně porostlou mechem. Vlevo od ní crčí dolů jakási voda. A právě spárou vede nejsnažší cesta na Lúčne sedlo. Z něj už na vrchol jako přechozí trasy.