Výstupy na Kôpky (2.354 m)
Mapa1. Kôpky od Kohútika2. Traverz do žlabu od výrazného mužika3. Žlab na hřeben Kôpok4. Vrcholová pasáž na straně Žabiej doliny


1. Z chaty Pod Rysmi Obtížnost:    I+  

Vystupujeme na Rysy po až téměř po chatu pod Rysmi. Před ní ale ve vhodném místě odbočíme ze značky doprava a sejedme na dno Dolinky pod Váhou. Vyhýbajíce se sněhovému splazu napojíme se na dobře viditelnou lávku vedoucí ke Kôpkám. Po ní se dostaneme až za obzor k výraznému mužikovi (foto 2). Od něj nahoru pod strmé skály a poté traverzem doleva do výrazného žlabu (foto 3). Jím až na hřeben. Po několika metrech nalevo od hřebene (na straně Dračej doliny) se opět vrátíme na stranu Žabiej doliny a traverzem mírně pod hřebenem (foto 4) dorazíme na vrchol.

Výstup na Kôpky není zase tak triviálně turistický jak by se od chaty Pod Rysmi mohlo zdát.

Sestup probíhá stejnou trasou.