Výstupy na Kôpky (2354 m)
Mapa
1. Z chaty Pod Rysmi Obtížnost:    I+  

Vystupujeme na Rysy po až téměř po chatu pod Rysmi. Před ní ale ve vhodném místě odbočíme ze značky doprava a sejedme na dno Dolinky pod Váhou. Vyhýbajíce se sněhovému splazu napojíme se na dobře viditelnou lávku vedoucí ke Kôpkám. Po ní se dostaneme až za obzor k výraznému mužikovi (foto 2). Od něj nahoru pod strmé skály a poté traverzem doleva do výrazného žlabu (foto 3). Jím až na hřeben. Po několika metrech nalevo od hřebene (na straně Dračej doliny) se opět vrátíme na stranu Žabiej doliny a traverzem mírně pod hřebenem (foto 4) dorazíme na vrchol.

Výstup na Kôpky není zase tak triviálně turistický jak by se od chaty Pod Rysmi mohlo zdát.

Sestup probíhá stejnou trasou.
1. Kôpky od Kohútika2. Traverz do žlabu od výrazného mužika3. Žlab na hřeben Kôpok4. Vrcholová pasáž na straně Žabiej doliny