Výstupy na Lomnický štít (2632 m)
Mapa
1. Přes Lomnické sedlo a Emeryciho nářek Obtížnost:    I  

Ze Skalnatého plesa postupujeme zhruba pod lanovkou směrem na Lomnické sedlo. Je tu vyšlapaná serpentinovitá stezka a ta je tak rozmáchlá, že pokud ji budete dodržovat, tak nachodíte sto jarních kilometrů.

Ze sedla se dáme doprava a podél hřebene míříme k vrcholu. Místy jsou znatelné stopy stezky, trasa je poměrně často chozená. Čím výše, tím více terén tuhne. V určitém místě je třeba linii hřebene opustit a odbočit doprava do středu stěny. Toto určité místo poznáme podle toho, že už jsou vidět řetězy na Emeryciho nářku. To jsou skoro kolmé skalky, které dostaly svůj podivuhodný název už v dobách lomnických prvovýstupců. Jistý lezec jménem Emeryci tu spustil takový nářek, že jeho zlomyslní lezečtí přátelé nezapomněli a zapsali ho navěky do tatranského místopisu.

Emeryciho nářek může být problém najít za zhoršené viditelnosti. Všeobecně - pokud už terén přechází v lezecký, tak jste špatně. Pokud už k nářku dojdete, tak je vyhráno. Odtud je totiž celý kopec až nahoru ořetězovaný a výstup je orientačně jasný. V horní části nevede přímo k observatoři, ale uhýbá doleva a posléze se vrací na vrchol.2. Jordánka Obtížnost:    I+  

Po dojdeme na Téryho chatu. Obejdeme zprava Prostredné spišské pleso a po suťové stráni pokračujeme šikmo doprava pod pilíře Pyšného štítu. Po levé straně mineme 2 žlaby a nalezeme až do třetího, vedoucího směrem do Bachledovy a Jordánovy štrbiny. Vystupujeme nejprve po strmých skalách, vlevo od žlabu, asi v polovině výšky je hladká stěnka, potom vystupujeme dnem žlabu, pokud je v něm sníh, tak po skalách vpravo. V polovině vzdálenosti se žlab rozdvojuje, vystupujeme doprava do Jordánovy štrbiny u Poslednej veže.

Poslednú vežu obcházíme zleva za pomocí několika řetězů. I následující Lomnickú vežičku obcházíme zleva do sedla pod Lomnickým.

V sedle se nad námi tyčí strmý masiv Lomnického štítu. Ale obtíže tu paradoxně končí. Celý kopec je odtud totiž ořetězovaný a okramlovaný. Což je důležité nejen pro usnadnění lezení, ale i orientaci, protože terén je zde jinak hodně strmý a nepřehledný. Nechajíce se vést řetězy, dolezeme až k zábradlí na Lomnickém štítu.

Sestup probíhá 'normálkou', tedy předchozí cestou přes Emeryciho nářek.


Další popisy výstupů jsou k nalezení zde.
1. Přibližná trasa výstupu od Skalnatého plesa2. Přibližná trasa výstupu z Lomnického sedla3. Terén nad Lomnickým sedlem4. Emeryciho nářek5. Po řetězech ke kupoli16. Výstup Jordánkou17. Levý obchvat Poslednej veže za pomocí několika řetězů18. Přibližná trasa výstupu na Lomnický štít ze sedla Pod Lomnickým19. Těžší místa...
   
20. ...jsou jištěná řetězy

21. V komínech pod Lomničákem
   
22. Občas skoro kolmice23. Dolez k zábradlí