Výstupy na Malý Ľadový štít (2.611 m)
Mapa1. Výstupová trasa ze Sedielka2. Z výstupu


1. Ze Sedielka Obtížnost:   CH+ 

Po (ať už od Téryho chaty či Tatranskej Javoriny) do Sedielka. Odtud po širokém, sutí pokrytém hřbetu Malého Ľadového štítu asi 50 m. Poté vstoupíme do mělké rokliny, která se odklání mírně doleva. Roklina se na více místech větví, my však sledujeme původní linii. Kousek od vrcholového hřebene se roklina začne hluboko zařezávat do okolních skal. Tady vylezene po jejím levém pilířku, kterým se dostaneme na vrcholový hřeben a jím dále po balvanech na JV vrchol. Z vrcholu dolů, po hraně obrovské doprava nakloněné plotny do štěrbiny mezi dva vrcholy a po lehkém hřebeni na SZ vrchol.

2. Traverz z Ľadového štítu Obtížnost:    II  

Trasa je popsána zde.