Výstupy na Malý Žabí štít (2.098 m)
Mapa1. Malý Žabí štít z Veľkého Žabieho štítu2. Ve žlabu na Žabiu štrbinu3. Žabia kopa ze Žabiej štrbiny4. Žabia kopa z Malého Žabieho štítu5. Malý Žabí štít z Žabiej kopy


1. Z Žabiej Bielovodskej doliny (Kapky) Obtížnost:    CH+  

Z Lysej Poľany se vydáme po do Bielovodskej doliny. Asi po 6 km dojdeme k turistickému odpočívadlu, jenž je vpravo od cesty a za nímž cesta přechází přes potok. 30 m za odpočívadlem odbočuje doprava do lesa nenápadná, zprvu kamenitá, poté už lesní cesta. Ta nás poměrně snadno dovede až do Kapky (Žabiej Bielovodskej doliny). Celou dobu je cesta viditelná, přes potok vede dokonce i lávka.

Nižné Žabie Bielovodské pleso obejdeme zleva, pod Vyšným plesom překročíme potok a vydáme se doprava ke svahům Malého Žabieho štítu. Ze Žabiej štrbiny spadá k plesu dobře viditelný kamenito-travnatý žlab. Je strmý, ale za sucha schůdný. Vyvede nás až na Žabiu štrbinu.

Na Žabiu kopu (severní vrchol) se dostaneme přes skalky a potom schůdnějším terénem po hřebeni. Další možností je úvodní skalky obkolesit doprava po travnatých srázech. K hlavnímu vrcholu musíme nejprve buď přelézt nebo obejít zleva mezivežu Žabie kopky. Na Malý Žabí štít se potom už dostaneme snadno po travnatých svazích po hřebeni, nahoře jsou menší skalky.