Výstupy na Mlynára (2.170 m)
Mapa1. Mlynár z Vyšného Bielovodského sedla2. Mlynár z Vysokej3. Mlynár z Ťažkej doliny4. Ťažká veža a Mlynár ze sedla Váha5. Ťažká veža ze Spádovej dolinky6. Prostredný Mlynár (severní Mlynárov hrebeň; z výstupu červenou cestou)7. Terén kolem Mlynárova sedla (z výstupu modrou cestou)8. Terén kolem Mlynárova sedla (z výstupu modrou cestou)9. Přechod jižního Mlynárova hřebene (z výstupu modrou cestou)


1. Z Žabiej Bielovodskej doliny (Kapky) Obtížnost:    I  

Z Lysej Poľany se vydáme po do Bielovodskej doliny. Asi po 6 km dojdeme k turistickému odpočívadlu, jenž je vpravo od cesty a za nímž cesta přechází přes potok. 30 m za odpočívadlem odbočuje doprava do lesa nenápadná, zprvu kamenitá, poté už lesní cesta. Ta nás poměrně snadno dovede až do Kapky (Žabiej Bielovodskej doliny). Celou dobu je cesta viditelná, přes potok vede dokonce i lávka.

Nižné Žabie Bielovodské pleso obcházíme zleva. Od plesa vede doleva na severní hřeben Mlynára výrazný travnatý žlab. Je strmý, ale schůdný. Vyvede nás až na hřeben. Dále pak po hřebeni s občasným přelézáním skalek přes Prostredného Mlynára směrem k hlavnímu vrcholu. Výrazné vrcholové skalisko je snazší obejít zprava (na straně Kapky) a zezadu už potom bez problémů na vrchol.

2. Z chaty pod Rysmi Obtížnost:    I  

Výňatek z průvodce ANDRÁŠI Július - Vysoké Tatry, 1981:

Od chaty po do sedla Váha (25 min.). Ze sedla přímo dolů a po levém travnatém, trochu skalnatém hřbetě do České doliny až na suťoviska a morény nad Zmrzlým plesem. Okolo plesa prudce dolů travnatým prahem podél levého břehu potoka vytékajícího z plesa. Když sejdeme k prahu a dosáhneme spodního úseku České doliny, odbočíme z cesty doleva a vystupujeme pod sklaním prahem Spádové dolinky (2 hod.). Pod tímto prahem se šikmo doprava utváří sutinovo-skalnatý žlab, který se táhne až na západní hřeben Mlynára. Sledujeme tento žlab. V spodní třetině se žlab zúží a je uzavřený skalním blokem, který obcházíme zprava. Hned za ním je další, ale menší skalní blok, který také obejdeme zprava. Žlab se pak pomalu rozšiřuje a stává se travnatým. Vystupujeme ještě dost strmě, později volnějším terénem až na nevýrazné Mlynárovo sedlo poseté skalními věžemi.

Ze sedla doprava přes několik vyvýšenin k věži, kde se hřeben ostře láme vlevo na S. Věž obejdeme zleva a pokračujeme po pravé straně strmě nahoru zdvíhajícím se hřebenem do sedélka, mezi další vyvýšeninou a doprava vychýlenou obrovskou věží. Odsud jdeme po travnatém hřbetu k vyvýšení v hřebeni. Na druhé straně trochu obtížněji dolů. Následující úsek hřebene pokračuje dost ostře dále, potom se pozvolna rozšiřuje v široký, travnatý hřeben. Na posledním úseku hřebene vyčnívá krátký skalní zub, který zpočátku lezeme zleva, potom zprava na vrchol.

3. Varianta přes Kamzičiu štrbinu Obtížnost:    I  

Ze sedla Váha (viz. předchozí popis) přímo dolů a po levém travnatém trochu skalnatém hřbetě do Ťažkej doliny až na suťoviska a morény nad Zmrzlým plesem. Odsud šikmo doleva pod stěnou Ťažkej veže. Dále po pravé části odnože Ťažkej doliny pod krátký, ale lámavý žlábek a jím nahoru na Kamzičí štrbinu mezi Malými Rysy a Ťažkou vežou.

Ze štrbiny se spustíme po kamenech a travách do horní části Spádové dolinky. Dále napříč šutrovisky přes Spádovou dolinku a posléze hledajíce nejsnažší cestu Mlynárovými srázy se napojíme na modrou cestu.