Výstupy na Muráň (Belianske Tatry) (1.890 m)
Mapa1. Lodní kýl2. Přelez skalky ve slabém místě opevnění Muráňa3. Nejtěžší místo se starou skobou4. Průlez slabým místem shora5. Terén v Záhradě Jahněncov


1. Z Medzistennej doliny Obtížnost:   CH+ 

Na konci Tatranskej Javoriny (směrem k Podspádom) odbočuje doprava polní cesta. Jí přes potok a kolem závory do Medzistennej doliny. Stále po cestě projdeme kolem severních srázů Muráňa až k sedélku, od kterého vybíhá doprava skalní pás. Podél pásu vede pěšina, která nás pohodlně vyvede až pod Muráň, resp. místo, které připomíná lodní kýl (foto 1).

Asi 100 m před tím, než pěšina přechází potok, odbočíme doprava na další (ale poměrně dobře viditelnou) pěšinku. Tou několik serpentin nahoru. Pěšinka pokračuje lákavě dál k Novému sedlu, ale je nutné ji opustit a vydat se doprava přímo do svahu. Toto je nejnepříjemnější část výstupu, vede strmým polomem a chabaštím. Není zde ani stopy po nějaké cestě.

Polomem je třeba se prodrat až na hřeben, sbíhající od lodního kýlu. Na hřebeni už je terén přijatelnější, dokonce je zde místy patrná cestička. Kolem kýlu se po ní dostaneme až k nejslabšímu místu v muráňské hradbě. Je třeba přelézt menší skalku, v nejtěžším místě ja stará skoba, sloužící jako optimální chyt (foto 3). Od skalky se dostaneme strmou pěšinou do Záhrady Jahněncov.

Zde představují problém klečoviska, kterým se nelze úplně vyhnout. Jedna z variant je tato: napřed asi 100 m vzhůru a poté sotva viditelnou cestičkou doprava. V následném klečovisku je prošlapaná jakás takás stezka. Poté zpět doleva ke hřebeni a kličkováním s místy viditelnou stezkou na vrchol.