Výstupy na Opálovú vežu (2.385 m)
Mapa1. Kvetnicový žlab2. Rohatá štrbina zpod Opálového sedla3. Přibližná trasa výstupu z Rohatej štrbiny4. Žlab za Veľkou Granátovou vežou5. Na hřebeni6. Před Opálovou vežou


1. Kvetnicovým žlabom Obtížnost:    I  

Až do Rohatej štrbiny je výstup shodný s Rohatou vežou. Kvetnicovým žlabom se dostaneme až do vhloubení, kde se žlab setkává s Granátovou lávkou. Odtud se dá dostat na Rohatú štrbinu vícero způsoby. Jedna z lepších variant začíná několik desítek metrů pod Opálovým sedlem, ležícím pod Opálovou vežou (foto 2). Z Rohatej štrbiny už doprava snadným terénem vystoupíme na vrchol.

2. Granátovou lávkou Obtížnost:    I  

Až do Rohatej štrbiny je výstup shodný s Rohatou vežou a ze štrbiny už stejně jako předchozí trasa.

3. Hřebenem od Veľkej Granátovej veže Obtížnost:    I+  

Tato trasa je zajímavou alternativou. Na hřeben nás vyvede žlab za Veľkou Granátovou vežou (foto 4). Hřeben je členitý a místy nepřehledný, ale schůdný. Jím se dostaneme až za Opálovú vežu a poté i na vrchol.