Výstupy na Ostrý štít (2360 m)


Výstup na Ostrý štít je lezeckého charakteru, jsou zde úseky III stupně obtížnosti. Pokud trasu přesně neznáte, budete potřebovat lezečky. Ke slanění jsou tu asi 2-3 rezavé skoby působící nedůvěryhodně. Takže lano není nezbytně nutné. Výstup je poměrně nebezpečný díky lámavé a zvětralé skále ve střední části.1. ze Zadnej Javorovej doliny

Obtížnost:  Těžká

Vydáme se po z Tatranskej Javoriny směrem na Sedielko. Pod Ostrým štítem značku opustíme a šutrovito-travnatým terénem se dostaneme až pod výrazný žlab spadající z Prielomu v Ostrom (sedlo mezi Ostrým a Malým Ostrým štítem).
Žlabem postupujeme až pod Prielom. Těžší úseky se dají obejít zprava po travnato-skalnatém svahu. Až do sedla je možné vylézt poměrně snadno.
Několik metrů pod Prielomem vytraverzujeme doleva na výraznou travnatou plošinu. Z ní potom vede dále doleva exponovaná lávka (foto 4). Vypadá horší, než ve skutečnosti je. Že traverzujeme správně poznáme po několika metrech podle dvou starých skob a smyce (foto 5). Z konce lávky po rozlámaných skalách nahoru až po kamenný špunt, který se dá překonat třemi způsoby:
a) doprava po skále, oblézt skalní hranu (těžší místo, foto 6), žlábkem několik metrů nahoru a poté úzkou lávkou doleva až do šutrovitého terénu a jím na vrchol. Nejlehčí, avšak nikoliv lehká varianta.
b) spárou doleva (nahoře těžší místo) a poté do šutrovitého terénu z varianty a).
c) přímo spárou ve středu špuntu a dále jako varianta a)

Sestup probíhá po stejné trase.2. varianta středem

Obtížnost:  Těžká

Stejně jako u červené trasy postupujeme žlabem do Prielomu v Ostrom. Zhruba uprostřed se z hlavního žlabu doleva vyděluje menší, avšak stále poměrně výrazný žlab s nahnědlou barvou (foto 3). Jím nahoru a potom serpentýnovými traverzy až pod dobře viditelnou bílou skvrnu, která tvoří kvalitní orientační bod. Skvrnu oblezeme vpravo a dostaneme se do lámavého terénu. Jím až pod kamenný špunt a dále už stejně jako červená trasa.3. Malý Ostrý štít

Obtížnost:  StředníTěžká

Z Prielomu v Ostrom přímo doprava nahoru spárou (foto 7). Poté trochu doprava a nahoře oblézt předvrcholový výšvih opět doprava. Tak se ocitneme na hřebeni a od vrcholového kokotka nás dělí už jen krásná exponovaná střecha (foto 8). Tu lze překonat po způsobu starých vůdců vsedě jako hřbet koně nebo rukama se držíce hrany a nohama cupitajíce po střeše s minimálními stupy.

1. Ostrý štít ze Zadnej Javorovej doliny2. Ostrý štít, detail3. Ostrý štít, detail4. Exponovaná lávka uprostřed výstupu5. Staré skoby6. Oblézání skalní hrany u kamenného špuntu7. Malý Ostrý štít z Prielomu v Ostrom


  
8. Vrcholový hřebínek Malého Ostrého štítu
9. Střecha ke kokotkovi