Výstupy na Prostredný Mengusovský štít (2.393 m)
Mapa1. Mengusáky od Satana2. Prostredný Mengusovský štít od Kôprovského štítu3. Vrcholové pasáže Prostredného Mengusovského štítu4. Exponovaná lišta5. Výstup na lávku Prostredného Mengusovského štítu


1. Přes Mengusovské sedlo Obtížnost:   II+ 

Po dojdeme k Veľkému Hincovu plesu. Před ním odbočíme doprava přes potok a přes šutrovisko s občasnou stopou stezky až k suťovému kuželu vlevo od spádnice vrcholu. Po něm nahoru a dále zřetelnou spárou doleva. Tady je cestička už více patrná a dojdeme po ní až na Mengusovské sedlo (2307 mnm.).

Ze sedla scházíme doleva až do místa, kde skály po naší pravé ruce přechází v travnatý svah. Jím traverzujeme až ke strmé stěnce, kterou přelézáme pomocí skalní římsy, nebo nad stěnkou po travnaté lávce. Poměrně snadno přejdeme přes plotny až na výraznou šutroviskovou lávku, která protíná skoro celý masiv. Po lávce dojdeme až na její konec, kde se zužuje a poté přechází v travnatou plošinu.

Ještě před nejužším místem (asi 10 m) zabočíme doprava. Zde už se jedná o skalní partie. Přejdeme velmi exponovanou lištu (foto 3, 4) a za ní po strmých stěnách přímo na vrchol.

2. Přímým nástupem na lávku Obtížnost:   II+ 

Hincovo pleso opět obcházíme zprava. U výrazného suťoviskového kužele se od plesa odkloníme a přímo přes suťovisko dojdeme ke strmým travnatým srázům. Jimi traverzujeme stále doleva až ke skalnatému žlabu. Vlevo se nachází dole skalnatý, výše už travnatý hřbet (foto 5), po němž se vystoupíme až na výraznou lávku protínající masiv. Odtud už na vrchol stejně jako předchozí cesta.

Tato trasa je sice kratší než předchozí, zato však obtížnější. Nejsou zde žádné stopy cesty ani mužici.