Výstupy na Širokú (2.210 m)
Mapa1. Rozcestíčko k přehlédnutí2. Trávovisko na Horvátov vrch3. Pěšina přes Horvátov vrch a Zámky4. Pěšina za Močidlami5. Pěšina před Horvátovým vrchom6. Pěšina obchází zleva skaliska před Horvátovým vrchom7. Stezička kolem Zámkov8. Výstup na Širokú ze sedla pod Zámkami9. Vrcholové skalisko Širokej10. Široká ze Štítu nad Zeleným11. Kvalitní lávka pod vrcholovým výšvihem12. Stěnka na vrchol


1. Z Lysej Poľany přes Horvátov vrch Obtížnost:    CH  

Z Lysej Poľany se vydáme po Bielovodskou dolinou. Asi po 3 km narazíme na oplocenou horáreň Biela Voda. K chatě ale nedojdeme, už u dřevěné tabule 'Bielovodská dolina' před ní odbočíme doleva do lesa. Přímo za chatou totiž začíná serpentinová pěšina na sedlo Holý Briežok. Ta je zprvu nevýrazná, později se rozšiřuje.

Na sedle pokračujeme pěšinou doprava podél hřebene. Asi po 1,5 km se pěšina rozdvojuje. Rozcestíčko se nedá přehlédnout, je výrazné a první od sedla. Vydáme se levou odbočkou nahoru. Ta se opět asi po 1,5 km rozdvojuje. Toto rozcestí už ale lze přehlédnout velmi snadno, je dost nevýrazné (foto 1). Doprava pokračuje široká kvalitní stezka (na mapce modrá varianta), doleva nevýrazná pěšina (červeně). Levá varianta je snažší a méně náročná. Vyvede nás kolem Zadnej kopy a potom po východní části hřebene až na Horvátov vrch. Celou dobu jdeme po znatelné pěšině (foto 4, 5, 6).

Od Horvátova vrchu pokračujeme stále po východní části hřebene kolem skalního hřebene a posléze kolem Zámkov až na sedlo Pod Zámkami. Tady už je pěšina hodně nevýrazná, nicméně stále patrná (foto 7). Ze sedla už následuje výstup na Širokú. Vede nejprve podél hřbetu. Potom ovšem uhneme více doleva a obejdeme vrcholové skalisko až skoro k hřebeni ze Svišťoviek. Odtud opět doprava a poměrně snadným travnato-sklnatým terénem na vrchol (foto 8, 9).

Výstup na Širokú není nebezpečný, neobsahuje žádné lezecké partie a to ani ve vrcholové části. Je ale dlouhý a fyzicky náročný. Variant výstupu existuje pravděpodobně víc.

2. Modrá varianta Obtížnost:    CH  

Modrá varianta je tu pro případ, že na minirozcestí mineme správnou odbočku. Pokračujeme dále po výrazné stezce, která traverzovitě obchází Horvátov vrch. Před spádnicí z vrcholu z ní odbočíme doleva do výrazného travnatého žlabu (foto 2). Nevede tu žádná pěšina. Žlabem až na Horvátov vrch.

3. Ze Širokého sedla Obtížnost:    I  

Tento výstup je nejzajímavější, ale přesto uváděný pouze do počtu. Široké sedlo je totiž hodně špatně přístupné. Dá se na něj dolézt buď z hřebene Javorových veží, který je dlouhý a obtížný (III) nebo krkolomným výstupem buď z Rovienkovej nebo Javorovej doliny přes klečoviska.
Ze Širokého sedla postupujeme nalevo od hřebene většinou strmými travnatými svahy. Pod skalnatým vrcholovým výšvihem treverzujeme částečně doleva po dobré travnaté lávce a stěnkou (I-II) vylezeme na vrchol.