Výstupy na Slavkovský štít (2.452 m)
Mapa1. Z výstupu na Slavkovský štít


1. Z Hrebienku Obtížnost:    Z  

Trasa: Starý Smokovec (1010 m) - rozcestí s Tatranskou magistrálou (1356 m) (1:00) - Slavkovská vyhliadka (1530 m) (0:25) - Slavkovský štít (3:15) - zpět stejnou cestou (3:20).

Od rozcestníku u hlavní cesty ve Starém Smokovci jdeme nejprve směrem ke stanici pozemní lanovky, ale neobcházíme ji zprava (tudy vede cesta na Hrebienok), ale zleva. Po chvíli od kolejí úplně odbočujeme do lesa a začínáme mírně stoupat, procházíme kolem prameniště Päť pramenov až k rozcestí na Tatranské magistrále.

Pokračujeme stále po modré a traverzem se dostáváme na hřeben do výšky 1530 m. na Slavkovskú vyhliadku. Vpravo pod námi je svah sjezdovky a pod ním Hrebienok (1285 m). Výhled je již zde velice pěkný, krásně vidíme na Lomnický štít a do Veľké Studené doliny, hluboko pod námi šumí vodopády Studeného potoka. Často je vyhlídka nazývána "Maxmiliánka" podle stavitele tur. chodníku na Slavkovský štít Maxmiliána Weisze.

Z vyhlídky již začíná strmý namáhavý výstup až na vrchol. Cesta se nejprve stáčí na západ a následují serpentiny, které nám pomáhají zdolat velké převýšení. Po nich se dostáváme na Štrbavý hrebeň, kde je nejvíce patrný kontrast mezi jižním a severním svahem. Zatímco po levé ruce máme rozsáhlé suťové úbočí Slavkovského štítu, které není nijak členěné, vpravo vidíme skalnaté srázy, plné žlabů a stěn, strmě klesající do Veľké Studené doliny. Příčinou tohoto markantního rozdílu byla činnost ledovce Veľké Studené doliny, která dala podobu severnímu svahu, kdežto na jižní straně se ledovec nenacházel.

Chodník pokračuje po Štrbavém hrebeni, až na pár výjimek po jeho jižní straně. Zde musíme být opatrní a držet se stezky, protože pohyb mimo ni by byl právě kvůli srázům napravo velmi nebezpečný. Pohledy do hloubky Veľké Studené doliny jsou přesvědčivé. Slavkovský Nos (2273 m) před námi budeme pravděpodobně považovat za vrchol a způsobí nám tak předčasnou radost z dosažení cíle. Obchází se zprava a za sedlem pod Nosom na nás čekají závěrečné serpentiny po úbočí, vedoucí až na vrchol Slavkovského štítu.

Před námi se otevře vynikající výhled, zejména na celou Veľkou Studenou dolinu, masív Gerlachovského (2654 m) a Lomnického štítu (2633 m). Můžeme taktéž spatřit Zbojníckou chatu (1960 m). Z vrcholu hřeben pokračuje až na svůj nejvyšší bod, nápadnou Bradavicu (2476 m).

Výstup na Slavkovský štít tvoří také jakousi výjimku, protože pro něj neplatí sezónní uzávěr, ovšem pouze za podmínky, že chodník není pokryt sněhem.

Sestup probíhá po stejné trase. Variantou je z rozcestí dojít po na Hrebienok a odtud do Smokovce lanovkou nebo po .