Výstupy na Strapatú vežu (2565 m)
1. Od Téryho chaty přes Malú Laštovičiu štrbinu Obtížnost:    I+  

Od Téryho chaty obejdeme zprava Prostredné Spišské pleso a po občas znatelné stezce nastoupíme na lávku, vedoucí do žlabu k Malej Laštovičiej štrbine. Orientaci pomáhají občasní mužici. Po lávce dojdeme až nad strmý práh žlabu. Ten se postupně větví a my půjdeme pravou částí. Všeobecně není dobré postupovat přímo centrem žlabu, lehčí cesta vede 50-100 m vpravo od něj.

Z Malej Laštovičiej štrbiny vpravo od hřebene dojdeme k 6ti metrovému lámavému komínku, kterým vystoupíme nahoru na plošinku. Z plošinky se dáme buď šikmo doleva a dojdeme na plochý 25metrový hřeben a jím na vrchol, nebo z plošinky budeme vystupovat po nevýrazné římse a potom po dobrých stupech na vrchol Strapaté veže.

2. Od Téryho chaty přes Ovčiarskou lávku Obtížnost:    I+  

Od Téryho chaty jdeme na Ovčiarskou lávku (je to dostatečně široké sedlo, které dělí Spišský štít a Spiškou jehlu od Ovčiarské veže, z jižní strany velmi lehce dostupné). Od Téryho chaty nejprve do širokého Mačacího kotle, který se rozprostírá mezi Mačacou vežou a Malým Pyšným štítem a z něho plochou roklinkou až na sedlo, tedy na Ovčiarskou lávku.

Z Ovčiarské lávky na jihovýchod pod hladkou vrcholovou stěnu Ovčiarské veže. Anebo doleva po stoupající římse k ústí 15ti metrového komína a jím na vrchol, anebo jednodušeji několik kroků doprava a žlabem do sedílka mezi vrcholovou skalou a blokem, který se o ni opírá zprava. Odtud kousek dolů na druhou stranu a po dobrých stupních ze strany na Ovčiarskou vežu.

Po hřebenu dolů na Veternou štrbinu, (úzká štrbina mezi Ovčiarkou vežou a Veterným štítem, dá se z této štrbiny lehce sejít k Téryho chatě do doliny Pěti Spišským ples). Odtud postupujeme nahoru, až do místa, kde se hřeben stává neschůdným. Tu doprava římsou a stěnou přímo nahoru k bílému výlomu ve výšce hřebene. Po hřebeni vystoupíme na Veterný štít.

Z něho lehce dolů do Supie štrbiny, (úzká štrbina mezi Veterným štítem a Supiou vežou, dá se z této štrbiny lehce sejít k Téryho chatě do doliny Pěti Spišských ples), dále po ostrém hřebeni na Supiu vežu. Ze Supie veže nejprve dolů po hřebeni, potom strmým žlabem vpravo od prudkého lomu na štrbinu pod Strapatou vežou, (úzká štrbina mezi Supiou vežou a Strapatou vežou, dá se z této štrbiny lehce sestoupit k Téryho chatě do doliny Pěti Spišských ples). Odtud po hřebenu a dále, od velkého balvana na skalní římse, po jeho levé straně. Nakonec komínem a přes balvany na Strapatou vežu.

Trasa je orientačně náročná a místy exponovaná. Je dobré ji absolvovat za pěkného počasí.
Pyšná drobotina od Prostredného hrotu.