Pyšná drobotina (III)
Mapa
Pyšná drobotina je hřeben mezi Spišským štítem a Malým Pyšným štítem. Zde je uváděn o logické prodloužení až na Lomnický štít. Leží na něm 12 pojmenovaných vrcholů:
Loktibrada
Pyšná vežička
Zubatá vežička
Posledná veža
Lomnická vežička

Přechod je hodnocený stupněm II-III UIAA. Slaňovací pomůcky potřeba nejsou, ale pro některé úseky se hodí mít lezečky. Hřeben se dá lézt i sólo. Z Hrebienku a zpět trvá skoro 11 hod. Je dobré počkat si na dobrou předpověď, za mokra jsou nebezpečné i travnaté úseky, natožpak skalní. Pokud ovšem počasí vyjde, jedná se o krásnou túru, která se vryje do paměti.

1. Pyšná drobotina z Prostredného hrotu a přístup na hřeben

Výstup na hřeben se v podstatě shoduje s výstupem na Spišský štít. Z Hrebienku vystoupíme nejprve po a poté po na Téryho chatu. Obejdeme Prostredné Spišské pleso a vydáme se travnatým terénem do Mačacieho kotla. Zde je více variant jak překonat skalní práh. Jedna vede spárou úplně vpravo, další žlabem uprostřed. Nad skalním prahem se dostaneme do suťovisek a šutrovisek, jimiž se sice nepříjemně, ale bezpečně dostaneme až na Ovčiarskú lávku.


Ovčiarska veža

Z Ovčiarskej lávky lezeme nejprve mírně vpravo od hřebene a poté doprava do štěrbiny pod vrcholovým blokem. Z ní následuje delikátní slez do žlábku pod ní. Tento žlábek je pravděpodobně přístupný i zespodu, pokud masiv Ovčiarskej veže obkolesíme doprava (foto 3). Tato varianta je nevyzkoušená.

Ze žlábku už snáze po skalkách vpravo na hřeben a poté na vrchol. Z vrcholu vede ostrý hřebínek (foto 4) do Veternej štrbiny.
2. Ovčiarska veža od Spišskej ihly3. Ovčiarska veža od Spišského štítu4. Hřeben na Ovčiarskej veži


Veterný štít

Z Veternej štrbiny postupujeme napravo od hřebene. Dolezeme až na úzkou lávku, po které pokračujeme až pod žlábek spadající od bílého, dobře viditelného výlomu. Žlábkem se vrátíme na hřeben a po něm se dostaneme na vrchol Veterného štítu.
5. Veterný štít od Ovčiarskej veže


Supia veža

Hřeben je velmi strmý a ostrý a proto volíme trasu vlevo od něj po srázech na straně Veľkej Zmrzlej doliny. Terén je tu přece jen lezitelnější. Přes skály se dostaneme na vrchol. Do štrbiny Pod Strapatou slézáme naopak vpravo od hřebene.
6. Supia veža z Veterného štítu7. Supia veža od Strapatej veže


Strapatá veža

Ze štrbiny Pod Strapatou pokračujeme opět nalevo od hřebene po srázech na straně Veľkej Zmrzlej doliny. Po skalách se dostaneme až ke spádnici vrcholu a odtud na vrchol.

Slez do Malej Laštovičiej štrbiny tuhne. Napřed sestupujeme po hřebeni a nenecháme se zlákat nýty a smycemi ve strmém žlabu vpravo pod sebou. Naopak hřeben překročíme doleva a dostaneme se až nad Malú Laštovičiu štrbinu. Pod námi jsou strmé skály, ale dá se popolézt kousek doprava nahoru a poté se žlábkem dostat už schůdněji do štrbiny.
8. Strapatá veža od Supiej veže9. Strapatá veža od Malej Laštovičiej štrbiny10. Detail slezu do Malej Laštovičiej štrbiny


Malý Pyšný štít & Pyšný štít

V Malej Laštovičiej štrbine je možno přelez ukončit a sestoupit žlabem do Malej Studenej doliny. To by ale byla škoda. Popis výstupů na Pyšné štíty z Malej Laštovičiej štrbiny je zde. Ve stručnosti - na Malý Pyšný štít se dostaneme opět zleva po srázech na straně Veľkej Zmrzlej doliny. Sestoupíme žlabem vpravo a travnatým terénem se dostaneme k Loktibradě. Tu obejdeme zleva. Na Pyšný štít se dostaneme nejprve po hřebeni a poté opět doleva svahy na straně Veľkej Zmrzlej doliny.

Sestup z Pyšného štítu tuhne. Vydáme se nejprve po hřebeni dolů se znatelnými stopami cesty. Až stopy skončí vedouce do strmého žlabu, přelezeme doprava skalku a dostaneme se k dalšímu žlabu (foto 12, 13). Ten je také strmý, ale přece jenom lezitelnější. Lezečky zde dodají jistoty. Jím se dostaneme až pod Pyšný štít do Bachledovej štrbiny.
11. Slez z Pyšného štítu do Bachledovej štrbiny12. Nástup do sestupového žlabu13. Žlab z Pyšného štítu do Bachledovej štrbiny


Skalní bludiště mezi Pyšným a Lomnickým štítem

Mezi Pyšným a Lomnickým štítem se terén stává mírně nepřehledným. Nachází se tu oficiálně čtyři věže, z nich nejvýraznější je Posledná veža. Ovšem bludiště není takové, aby při přelezu způsobilo zásadnější problémy. Poslednú vežu obcházíme zleva za pomocí několika řetězů. I poslední Lomnickú vežičku obcházíme zleva.
14. Skalní bludiště pod Pyšným štítem15. Levý obchvat Poslednej veže za pomocí několika řetězů


Lomnický štít

V sedle pod Lomnickým se nad námi tyčí strmý masiv Lomnického štítu. Ale obtíže tu paradoxně končí. Celý kopec je odtud totiž ořetězovaný a okramlovaný. Což je důležité nejen pro usnadnění lezení, ale i orientaci, protože terén je tu jinak hodně strmý a nepřehledný. Nechajíce se vést řetězy, dolezeme až k zábradlí na Lomnickém štítu.

Sestup probíhá 'normálkou', tedy po opačné straně kopce. Všechna těžší místa jsou opět ořetězovaná. První řetěz je vidět už od zábradlí. Trasa vede přes plotny zvané Emeryciho nářek, kde najdeme i kovové kramle. Poté skály přejdou do terénu s občas viditelnými stopami cesty. Zde je ještě několik míst, kde při slezu musíme použít ruce a pak už se dostaneme na Lomnické sedlo. Odtud dojdeme vyšlapanou cestou podél lanovky, která dole prochází klečoviskem, ke Skalnatému plesu a po na Hrebienok.
16. Přibližná trasa výstupu na Lomnický štít ze sedla Pod Lomnickým17. Těžší místa...
   
18. ...jsou jištěná řetězy

19. V komínech pod Lomničákem
   
20. Občas skoro kolmice21. Dolez k zábradlí22. Sestup řetězovkou přes Emericyho nářek na Lomnické sedlo