Výstupy na Pyšný štít (2.621 m)
Mapa1. Pyšný štít z Prostredného hrotu2. Pyšný štít od Téryho chaty z Malej Studenej doliny3. Žlab do Malej Laštovičiej štrbiny4. Pyšný štít z Malého Pyšného štítu5. Trasa přes Bachledovu štrbinu6. Výstup na Pyšný štít z Bachledovej štrbiny7. Nepříjemný žlab


1. Malou Laštovičiou štrbinou z Téryho chaty Obtížnost:    I  

Po dojdeme na Téryho chatu. Obejdeme zprava Prostredné spišské pleso a po občas znatelné stezce nastoupíme na lávku, vedoucí do žlabu k Malej Laštovičiej štrbine. Orientaci pomáhají občasní mužici. Po lávce dojdeme až nad strmý práh žlabu. Ten se postupně větví a my půjdeme pravou částí. Všeobecně není dobré postupovat přímo centrem žlabu, lehčí cesta vede cca 10 m vpravo od něj.

Z Malej Laštovičiej štrbiny sejdeme 20 m dolů na opačnou stranu svahu (na stranu Velké Zmrzlé doliny) a odtud doprava po skalách na vrchol Malého Pyšného štítu. Z něj doprava opět směrem k Teryně sestoupíme a po travnatých skalách dojdeme k Loktibradě. Tu obejdeme zleva.

Odtud jdeme několik metrů po hřebeni, potom sutinovou lávkou šikmo doprava nahoru a další lávkou šikmo doleva zpátky na hřeben. Za hřebenem na straně Velké Zmrzlé doliny po skalách dokončíme výstup.

Sestup probíhá po stejné trase.

2. Bachledovou štrbinou od Téryho chaty Obtížnost:    II  

Po dojdeme na Téryho chatu. Obejdeme zprava Prostredné spišské pleso, překročíme potok a vystoupíme na skalní hrb. Po suťové stráni pokračujeme šikmo doprava pod pilíře Pyšného štítu. Po levé straně mineme 2 žlaby a nalezeme až do třetího, vedoucího směrem do Bachledovy a Jordánovy štrbiny. Vystupujeme nejprve po strmých skalách, vlevo od žlabu, asi v polovině výšky je hladká stěnka, potom vystupujeme dnem žlabu, pokud je v něm sníh, tak po skalách vpravo. V polovině vzdálenosti se žlab rozdvojuje, vystupujeme levou hlavní větví až do Bachledovy štrbiny.

Z ní vystoupíme doleva až pod strmý žlab. Je docela nepříjemný a lezečky zde dodají jistoty. Žlabem nahoru a poté doprava přelezeme skalku a dostaneme se už na lidštější hřeben se stopami cesty. Jím snadno dojdeme na vrchol.

Zelenou trasou je možno kolem Poslednej veže vystoupit na Lomnický štít. V tomto případě nevystupujeme až na Bachledovu štrbinu, ale v polovině žlabu odbočíme doprava k Jordánově štrbině těsně před Poslednou vežou. Odtud má trasa název Jordánka.

3. Z Velkej Zmrzlej doliny přes Laštovičiu štrbinu (chybí mapa) Obtížnost:    I+  

Medenou kotlinou nahoru až prudké stěny vpravo přecházejí ve schůdnější, stupňovité a světlobarevné skály. Zde doprava do skal a po nich pod vyšší prudkou stěnku. Tuto stěnku překonáme pomocí dobře vrstveného, ale lámavého žlabu, potom po stupních, držíce se šikmo doprava, nahoru na temeno severovýchodního hřbetu. Teď nejprve po levém okraji hřbetu, lehká roklina, potom vpravo prostředkem hřbetu, žlaby, ploché žebra a nakonec ještě více vpravo až na rozsáhlé a charakteristické sutinové terasy pod Malým Pyšným štítem. Odtud přímo nahoru pod stěny Malého Pyšného štítu. Stěnami, levým hřbetem hluboké rokliny, šikmo doleva nahoru. Přes žebro, které sbíhá z Malého Pyšného štítu doleva, dále plytkou roklinou v jeho svazích a nakonec ještě přes jedno nízké žebro do Laštovičiej štrbiny. Odtud viz. červená cesta na Pyšný štít.

4. Z Velkej Zmrzlej doliny (chybí mapa) Obtížnost:    I+  

Mohutný hřbet vysunutý ze společného masívu Pyšného štítu a Malého Pyšného štítu na severovýchod odděluje v podstatě Velkou Zmrzlou dolinu od Měděné kotliny. Na sever se láme strmou čelní stěnou, více nahoře několika zubatými výšvihy, z kterých prostřední vypadá jako nápadná skalní kostka. Nástup je z malého sutinového laloku při levém rohu čelní stěny. Odtud šikmo doprava nahoru, příčně stěnou, travnatým a skalnatým pásem. Pozor na lámavé skály, jedno zvláště lámavé a strmé místo obcházíme vpravo. Pás přechází v sutinový žlab, který vede přímo nahoru. Žlab je nahoře prudší, s hladkými, ale schodkovitými skalami a ústí do malého kotle těsně pod skalní kostkou. Z kotle pokračujeme žlabem šikmo doprava nahoru, potom bezprostředně pod převisem kostky na žebro, na němž žlab končí. Na druhou stranu žebra a 4 metry dolů do dalšího lámavého žlabu, potom nahoru naproti lehké straně žlabu a nakonec zprava na temeno skalní kostky. Před námi se táhne široké úbočí severovýchodního hřbetu. Úbočím lehce nahoru, vpravo od nejvyššího věžovitého skalního útvaru, nakonec krátkými žlaby až na rozsáhlou, charakteristickou sutinovou terasu pod Malým Pyšným štítem. Nad námi se tyčí černá trojúhelníková stěna, jejíž vrchol je vlastně předvrcholem Malého Pyšného štítu. Středem stěny v serpentinách na její nejvyšší bod a po krátkém spojovacím hřebeni na vrchol Malého Pyšného štítu. Odtud viz. červená cesta na Pyšný štít.