Výstupy na Štrbský štít (2.381 m)
Mapa1. Štrbský štít z Veľkého Soliska2. Obtížnější pasáž při výstupu od Capieho plesa (červená trasa)3. Štrbský štít z Mlynickej doliny4. Štrbský štít od Satana. Plně snažší, přerušovaně těžší varianta přímo žlabem.5. Travnatý žlab vedoucí na hřeben Štrbského štítu6. Na hřebeni Štrbského štítu


1. Od Capieho plesa Obtížnost:   CH+ 

Od Štrbského plesa dojdeme po až k Capiemu plesu. Zde značku opustíme a pleso obejdeme zprava. Dojdeme až téměř k Okrúhlemu plesu a zde po travnatém rameni začneme stoupat do východního svahu Štrbského štítu. Místy jsou zde patrné stopy stezky. Nalevo sbíhá kamenitý žlab, který musíme přetraverzovat v místě, kde travnaté rameno přechází v skály. Jsou zde občasní mužici. Tento traverz je zároveň jediným těžším místem výstupu.

Za žlabem už následuje nepříjemné suťovisko, kterým vystoupíme až na vrchol. Je zde patrná stezka a občasní mužici.

2. Od Vyšného Kozieho plesa Obtížnost:    I  

Od Štrbského plesa dojdeme po až k Nižnému Koziemu plesu. Zde (foto 3) ze značky odbočíme doprava a přes šutrovisko vystoupíme až na rameno na východním úbočí štítu. Odtud už je vidět nápadný žlab pod vrcholem. Strmým svahem s místy patrnou stezkou či občasným mužikem se dostaneme až k ústí žlabu.

Odtud je možno postupovat přímo kamenitým žlabem, avšak to je těžší varianta. Od ústí doleva vybíhá další strmý travnatý žlab, který sice není nijak lehký, ale přesto snažší, než přímá cesta (foto 4). Travnatým žlabem (foto 5) se dostaneme na hřeben (velký mužik) a po něm už doprava snadno na vrchol.

Tato varianta výstupu není vhodná za mokra či při zhoršeném počasí.