Výstupy na Veľké Solisko (2412 m)
Mapa
1. Žlabem do Predného Soliskového zárezu Obtížnost:    I  

Ze Štrbského plesa po do Furkotské doliny až k Vyšnému Wahlenbergovu plesu. Zde u supermužika zahneme doprava a žlabem (strmým, ale bez lezení) vystoupíme až do Predného Soliskového zárezu. Odtud převážně na straně Mlynickej doliny po skalách na vrchol.
1. Supermužik u Vyšného Wahlenbergova plesa2. Žlab do Predného Soliskového zárezu3. Vrcholová partieVýňatek z průvodce ANDRÁŠI Július - Vysoké Tatry, 1981
2. Ze Štrbského plesa Furkotskou dolinou Obtížnost:    I  

Ze Štrbského plesa po k Vyšnému Wahlenbergovu plesu. Odsud doprava nahoru po suťovisku pod žlab, který padá z Vyšné Soliskové lávky mezi oběma vrcholy. Žlabem přímo nahoru na lávku.

Na jižní vrchol: Z lávky doprava a po pravé straně hřebene lehce na Prostredné Solisko.

Na severní vrchol: Z lávky doleva po ostří hřebene, pak obloukem doprava a vpravo od hrany hřebene slézáme plotny, které vybíhají ze severního (hlavního) vrcholu.

Vrcholový úsek je dost exponovaný.

3. Ze Štrbského plesa Mlynickou dolinou Obtížnost:    I  

Ze Štrbského plesa po do Mlynické doliny až k Plesu nad Skokem. Nad plesem ještě kousek po značce a pak ji opustíme doleva a vystupujeme žlábky a strmými skalami na dost rozsáhlou sutinovou terasu, která leží vysoko nad dolinou, pod stěnami mezi Malým Soliskem a Soliskovými vežami. Terasa ze nazývá Solisková záhrada (2 1/4 hod.). Z pravého konce terasy vystupujeme po travnatém svahu vpravo a potom ostře doleva na jižní úbočí východního žebra Prostredného Soliska. Tímto úbočím nahoru v serpentinách až na Vyšnou Soliskovou štrbinu (2 3/4 hod.). Ze štrbiny doprava na hřeben, který je na začátku dost strmý, a na jižní vrchol.

Přes něj na Vyšnou Soliskovou lávku a odtud na vrchol viz. předchozí túra.
4. Na Soliskový hřeben lze z Furkotské doliny vystoupit z vícero míst, svah je tu poměrně schůdný.