Výstupy na Veľké Solisko (2.412 m)
Mapa4. Na Soliskový hřeben lze z Furkotské doliny vystoupit z vícero míst, svah je tu poměrně schůdný.


1. Žlabem do Predného Soliskového zárezu Obtížnost:    I  

Ze Štrbského plesa po do Furkotské doliny až k Vyšnému Wahlenbergovu plesu. Zde u supermužika zahneme doprava a žlabem (strmým, ale bez lezení) vystoupíme až do Predného Soliskového zárezu. Odtud převážně na straně Mlynickej doliny po skalách na vrchol.

Veľké Solisko bývá často součástí přechodu Soliskového hřebene.
1. Supermužik u Vyšného Wahlenbergova plesa2. Žlab do Predného Soliskového zárezu3. Vrcholová partieVýňatek z průvodce ANDRÁŠI Július - Vysoké Tatry, 1981
2. Ze Štrbského plesa Furkotskou dolinou Obtížnost:    I  

Ze Štrbského plesa po k Vyšnému Wahlenbergovu plesu. Odsud doprava nahoru po suťovisku pod žlab, který padá z Vyšné Soliskové lávky mezi oběma vrcholy. Žlabem přímo nahoru na lávku.

Na jižní vrchol: Z lávky doprava a po pravé straně hřebene lehce na Prostredné Solisko.

Na severní vrchol: Z lávky doleva po ostří hřebene, pak obloukem doprava a vpravo od hrany hřebene slézáme plotny, které vybíhají ze severního (hlavního) vrcholu.

Vrcholový úsek je dost exponovaný.

3. Ze Štrbského plesa Mlynickou dolinou Obtížnost:    I  

Ze Štrbského plesa po do Mlynické doliny až k Plesu nad Skokem. Nad plesem ještě kousek po značce a pak ji opustíme doleva a vystupujeme žlábky a strmými skalami na dost rozsáhlou sutinovou terasu, která leží vysoko nad dolinou, pod stěnami mezi Malým Soliskem a Soliskovými vežami. Terasa ze nazývá Solisková záhrada (2 1/4 hod.). Z pravého konce terasy vystupujeme po travnatém svahu vpravo a potom ostře doleva na jižní úbočí východního žebra Prostredného Soliska. Tímto úbočím nahoru v serpentinách až na Vyšnou Soliskovou štrbinu (2 3/4 hod.). Ze štrbiny doprava na hřeben, který je na začátku dost strmý, a na jižní vrchol.

Přes něj na Vyšnou Soliskovou lávku a odtud na vrchol viz. předchozí túra.