Výstupy na Vysokou (2560 m)


1. Centrálním žlabem přes Zlomiskovou dolinu

Obtížnost:  Střední
Čas:  9 hod. (ze Štrbského plesa a zpět)

Ze Štrbského plesa po k Popradskému plesu, odtud kousek stále po směr Ostrva. Asi po 300 m odbočuje doleva do Zlomiskové doliny neznačená pěšina (dříve cedule 'Zákaz vstupu'). Kolem potoka stále nahoru, ale už za 1. masivem po levé ruce (Zlomisková veža) zabočíme doleva do kopce. Odtud už je Vysoká vidět. Místy jsou tu znatelné stopy cesty a nějaký ten mužik. Dále přes šutrová pole a skalní práh (nejsnažší cesta přes něj vede vpravo spíše směrem k Dračiemu šítu).

Za skalním prahem pokračuje strmé suťovisko, kterým se dostaneme až do centrálního žlabu Vysoké. Poznáme jej podle toho, že je širší, částečně zaplněný sutí a jsou tu stopy cesty. A dále už jen přímo nahoru nahoru šutrovým a skalnatým žlabem (foto 3).

Nahoře se žlab dělí vedví. Dáme se doleva, kde jsou viditelné skoby (foto 4). Po skobách se za pár desítek metrů dostaneme na SZ vrchol.

Sestup probíhá po stejné trase a je třeba dodržovat zvýšenou opatrnost. Žlab je prudký, občas sypaný suťoviskem.2. Centrálním žlabem přes chatu Pod Rysmi a Kohútik

Obtížnost:  Střední
Čas:
  10 hod. (ze Štrbského plesa a zpět)

Ze Štrbského plesa na Popradské pleso a odtud zprvu po a pak po směrem na Rysy až do sedla Váha. Odtud doprava po hřebeni (respektive vpravo od něj) k Ťažkému štítu, až dokud nenarazíme na strmou neprostupnou stěnu. Doprava se táhnou dvě sutinové lávky, z nichž použijeme tu vrchní. Nepůjdeme až na její konec, ale ve zhruba 2/3 dojdeme ke strmě stoupajícímu komínu, viditelně zajištěnému řetězy. Jím vystoupíme do Štrbiny pod Kohútikom v JZ hřebení Ťažkého štítu (foto 5). Štrbina už je vidět ze sedla Váha a skalka u ní údajně připomíná sedící kočku.

Žlábkem sestoupíme asi 25 m na širokou lávku v jižním úbočí Vysoké, tzv. Lavicu (foto 6). Ta se táhne napříč masivem a po ní, mírně stoupajíce, dojdeme až do centrálního žlabu.

Zde už se cesta kryje s předchozí. Centrálním žlabem pod Štrbinu vo Vysokej a po skobách doleva na SZ vrchol.3. JV vrchol přes Vyšné Dračie sedlo

Obtížnost:  Střední
Čas:  1 hod. (z centrálního žlabu, jen výstup)

Centrální žlab (viz. červená nebo zelená cesta) protíná zhruba v polovině Lavica, jež pokračuje doleva k Ťažkému štítu a doprava k Dračiemu. Vydáme se doprava. Není velký problém najít nástup na Lavicu. Je poměrně dobře patrná a terén není těžký. Lavica nás vyvede až do Vyšného Dračieho sedla (mezi Vysokou a Dračím štítem). Stojíce na sedle čelem k Vysoké, stoupáme spíše pravou částí svahu, která nás vyvede až na vrchol (foto 7).

Z JV vrcholu se lze dostat na SZ. Do Štrbiny ve Vysoké (sedlo mezi dvěma vrcholy) se dostaneme zezadu ze strany Ťažkej doliny. Traverz vede přes hladké plotny (foto 8), ale není extrémně obtížný. Ze sedla sestoupíme do centrálního žlabu, o kousek níže přelezeme doprava menší skalku a napojíme se na výše popsanou cestu na JV vrchol.
1. Vysoká od Štrbského plesa2. Vysoká od Končistej3. V centrálním žlabu4. Vrcholové partie SZ vrcholu s několika skobami5. Vysoká z výstupu na Rysy6. Na Lavici Vysoké7. JV vrchol Vysoké z Dračieho štítu8. Traverz plotnami mezi JV a SZ vrcholem9. Trasa traverzu mezi JV a SZ vrcholem