Výstupy na Vysokú (2.560 m)
Mapa1. Vysoká od Štrbského plesa2. Vysoká od Rysů3. Výstup ke Kohútiku je zabezpečen řetězy4. Na Lavici Vysokej5. V centrálním žlabu6. Vrcholové partie SZ vrcholu s několika skobami7. Na Lavici Vysokej směrem k Dračiemu štítu8. JV vrchol Vysokej z Dračieho štítu9. Trasa traverzu mezi JV a SZ vrcholem10. Plotny mezi JV a SZ vrcholem11. Sedlo Štrbina vo Vysokej


1. Centrálním žlabem od sedla Váha přes Kohútik Obtížnost:    I  

Ze Štrbského plesa na Popradské pleso a odtud zprvu po a pak po směrem na Rysy až do sedla Váha. Odtud doprava po hřebeni (respektive vpravo od něj) k Ťažkému štítu, až dokud nenarazíme na strmou neprostupnou stěnu. Doprava se táhnou dvě sutinové lávky, z nichž použijeme tu vrchní. Nepůjdeme až na její konec, ale ve zhruba 2/3 dojdeme ke strmě stoupajícímu komínu, viditelně zajištěnému řetězy. Jím vystoupíme do Štrbiny pod Kohútikom v JZ hřebení Ťažkého štítu (foto 3). Štrbina už je vidět ze sedla Váha a skalka u ní údajně připomíná sedící kočku.

Žlábkem sestoupíme asi 25 m na širokou lávku v jižním úbočí Vysoké, tzv. Lavicu (foto 4). Ta se táhne napříč masivem a po ní, mírně stoupajíce, dojdeme až do centrálního žlabu.

Dále už jen přímo nahoru nahoru šutrovým a skalnatým žlabem (foto 5).

Nahoře se žlab dělí vedví. Dáme se doleva, kde jsou viditelné skoby (foto 6). Po skobách se za pár desítek metrů dostaneme na SZ vrchol.

Sestup probíhá po stejné trase a je třeba dodržovat zvýšenou opatrnost. Žlab je prudký, občas sypaný suťoviskem.

2. JV vrchol přes Vyšné Dračie sedlo Obtížnost:    I+  

Ze Štrbského plesa po k Popradskému plesu, odtud kousek stále po směr Ostrva. Asi po 300 m odbočuje doleva do Zlomiskové doliny neznačená pěšina (cedule 'Zákaz vstupu'). Kolem potoka stále nahoru, ale už za 1. masivem po levé ruce (Zlomisková veža) zabočíme doleva do kopce. Odtud už je Vysoká vidět. Místy jsou tu znatelné stopy cesty a nějaký ten mužik. Dále přes šutrová pole a skalní práh, nejsnažší cesta přes něj vede vpravo spíše směrem k Dračiemu šítu.

Za skalním prahem pokračuje strmé suťovisko, kterým se dostaneme až do centrálního žlabu Vysoké. Poznáme jej podle toho, že je širší, částečně zaplněný sutí a jsou tu stopy cesty.

Asi v polovině protíná žlab tzv. Lavica Vysokej, dobře viditelná a identifikovatelná rampa. Po ní se vydáme doprava. (foto 7). Lavica nás vyvede až do Vyšného Dračieho sedla (mezi Vysokou a Dračím štítem). Stojíce na sedle čelem k Vysoké, stoupáme spíše pravou částí svahu, která nás dovede až na vrchol (foto 8).

Z JV vrcholu se lze dostat na SZ. Do Štrbiny ve Vysoké (sedlo mezi dvěma vrcholy) sestoupíme zezadu ze strany Ťažkej doliny. Traverz vede přes hladké plotny (foto 10), ale není extrémně obtížný. Ze sedla sestoupíme do centrálního žlabu, kde je velmi nepříjemný, klouzavý a strmý terén. Jím slezeme o pár desítek metrů níž, poté přelezeme doprava menší skalku a napojíme se na výše popsanou cestu na JV vrchol. Traverz mezi vrcholy je těžší než výstupy na ně.