Výstupy na Écrins

1. Normálka ze severu s různými variantami2. Výstupy z chaty Écrins3. Normálka, hřeben na Barre de Écrins ze sedla Lory (pohled z Dôme de Neige)4. SV hřeben na Barre de Écrins, Normálka vede z opačné strany5. Trasy z chaty Temple-Écrins6. Detail přístupu k sedlu Lory. Odtud už to tak hrozně nevypadá.


1. SV stěna ledovcem Blanc Obtížnost:   PD 
  Parametry: z chaty Écrins 940 m; 4:00-4:30 hod., sestup 2:30-3:30 hod.
  Prvovýstup: 25.6.1864 při sestupu

Z chaty Écrins sestoupíme na ledovec Blanc a jeho levou stranou postupujeme asi 2,5 km na JZ. Cesta bývá většinou prošlapaná a mění se rok od roku podle podmínek. Ve 3.400 m svah začne strměji stoupat. V horních pasážích ledovce je více variant. Projdeme mezi dvěma velkými dírami v ledovci (případně obejdeme tu pravou zprava) a postupujeme doleva od spádnice vrcholu. Pod vrcholovou stěnou zabočíme doprava a dojdeme pod sedlo Lory (3.974 m). Odtud se dá snadno vystoupit na Dôme de Neige des Écrins ( F ).

První skalní schod obejdeme zleva. Dá se lézt ze sedla i přímo, na zpáteční cestě je na něm slaňák. Po hřebeni (II), případně občas vlevo od něj pokračujeme rozbitými skalami přes vrcholek Pic Lory (4.088 m) na hlavní vrchol.

2. SV hřeben Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Écrins 940 m; 4:30-5:00 hod., sestup 3:30 hod.
  Prvovýstup: 25.6.1864

Stejně jako u předchozí trasy postupujeme ledovcem Blanc až pod vrcholovou stěnu. Zde odbočíme doleva a dojdeme pod patu SV hřebene (3.761 m). Zpočátku je hřeben vysněžený, ve 3.900 m se mění ve skalní. Strmý schod obejdeme zprava, za ním vylezeme druhým komínem v pořadí (III, často ledovka) zpět na hřeben. Po něm se dostaneme na vrchol.

Sestupujeme většinou Normálkou, což završí pěkný traverz hory. Dá se ale i stejnou trasou.

3. Severní stěna direkt Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Écrins 940 m; 4:30-5:00 hod.
  Prvovýstup: 3.7.1870

Trasa se nedoporučuje v létě, musí být dobré sněhové podmínky. Stejně jako u Normálky postupujeme ledovcem Blanc až pod vrcholovou stěnu. Přibližně ve spádnici vrcholu překonáme ledovcový odtrh a stěnou se sklonem 55° dolezeme na vrchol. Terén je sněhový, místy mixový.

4. Žlabem okolo Barre Noire Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Écrins 940 m; 5:00-6:30 hod.
  Prvovýstup: 24.9.1954

Podobně jako u Normálky postupujeme levou částí ledovce Blanc asi 2 km. Pak uhneme doleva a dojdeme až pod žlab za vrcholem Barre Noire (3.751 m). Je dlouhý 300 m a má sklon 50°-55°. Překonáme malý ledovcový odtrh (3.360 m) a dolezeme žlabem až k jeho konci. Odbočíme doprava a přes sedlo Breche des Ecrins (3.661 m) se snadným terénem dostaneme pod patu SV hřebene. Jím pokračujeme na vrchol po trase č. 2.

6. Z vesničky La Bérarde přes sedlo Col des Écrins Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z vesničky La Bérarde 2.400 m; 8:00-9:00 hod., sestup 5:30-6:00 hod.
  Prvovýstup: 12.7.1862

Trasa je velmi dlouhá a s velkým převýšením. Absence chaty se řešívá jedním bivakem u ledovce Bonne Pierre. Z vesničky La Bérarde se vydáme po stezce na SV, přejdeme potok Torrent de Bonne Pierre a podél něj pokračujeme k ledovci Bonne Pierre (2.944 m). Levou částí ledovce se dostaneme až pod žlab do sedla Col des Écrins. Ledovcový odtrh překonáme spíše vlevo. Nejprve postupujeme levou částí žlabu a pak po lávce přejdeme doprava k fixním lanům o délce asi 150 m. Nad nimi pokračujeme rozbitými skalami na sedlo. Z něj se asi po 400 metrovém sněhovém úseku napojíme na Normálku a po ní vystoupíme na vrchol.

7. Ledovcem du Vallon z JZ Obtížnost:   PD+ 
  Prvovýstup: 21.7.1877

Z chaty Temple-Écrins se vydáme nejprve po vyšlapané cestě a pak suťovisky na SV k ledovci Vallon. Vyhýbajíce se trhlinám dojdeme pravou částí až pod žlab ze sedla Lory. Ten je dobře viditelný, většinou vysněžený a nijak zásadně strmý. Jím se dostaneme na sedlo a odtud už Normálkou dolezeme na vrchol.

8. Jižní stěna Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Temple-Écrins 1.600 m; 6:00-7:00 hod.
  Prvovýstup: 2.9.1880

Z chaty Temple-Écrins postupujeme podobně jako u předchozí trasy pravou částí ledovce Vallon. Mineme vrchol Pic Coolidge a za Le Fifre u sedla Col des Avalanches (3.499 m) odbočíme doprava k jižní stěně Barre des Écrins. Nastoupíme do žlabu tvaru Y a postupujeme jeho levou větví (II) až do sekce s fixními lany. Bez nich by úsek byl za III-IV. Dolezeme na hřeben, který se zvedá ze sedla Col des Avalanches. Sněhovými poli a skalními žebry postupujeme doprava až pod žlab ze sedla mezi Pic Lory a hlavním vrcholem. Vysněženým žlabem vystoupíme až na hřeben nebo z něj ještě v dolní polovině uhneme do skal vpravo a jimi dolezeme přímo na vrchol Barre des Écrins.