Výstupy na Castor (4.226 m)1. Trasa z východu z chaty Quintino Sella2. Vrcholový JV hřeben3. Trasa ze západu od chaty Val d'Ayas nebo od lanovky Klein Matterhorn4. Krásný vrcholový SZ hřeben5. Výstupy na Castor ze severu od chaty Monte Rosa


1. JV hřeben od sedla Felikjoch Obtížnost:   F+ 
  Parametry: z chaty Quintino Sella 650 m; 2:15-2:45 hod., sestup 1:30-1:45 hod.
  Prvovýstup: 23.8.1861

Z chaty Quintino Sella se vydáme na sever po ledovci Felik. Obloukem dojdeme až na sedlo Felikjoch a z něj po pěkném a schůdném hřebeni na vrchol. Obchvat přes sedlo Felikjoch si můžeme zkrátit variantami přes skalnatý hřebínek nebo strmými sněhovými svahy vedoucími asi do poloviny hřebene.

2. Západní stěna Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Val d'Ayas 820 m; 2:30-3:00 hod., sestup 1:30-2:00 hod.
od lanovky na Klein Matterhornu 630 m; 3:30 hod., sestup 2:30-3:00 hod.
  Prvovýstup: neznámý

Nejsnazší přístup k západní stěně je z chaty Val d'Ayas, další možností je vyjít od lanovky na Klein Matterhornu, eventuálně využít po cestě bivak Rossi e Volante. Vysněženou západní stěnou bývá většinou vyšlapaná serpentinová stezka. Pod vrcholovým hřebenem překonáme ledovcový odtrh a po tenkém hřebeni se dostaneme na vrchol.

Variantou západní stěny je SZ hřeben. Využívá se po delším sněžení při možném lavinovém nebezpečí. Od sedla Zwillingsjoch přelezeme sněhový svah držíce se vpravo od pole séraků. Pokračujeme skalnatým žebrem až k ostrému hřebínku nahoře, přes který se napojíme na předchozí trasu. Časy se proti výstupu západní stěnou prodlouží o půl hodiny.

3. SZ hřeben od chaty Monte Rosa Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Monte Rosa 1.500 m; 6:00-7:00 hod., sestup 5:00-6:00 hod.
  Prvovýstup: 31.7.1863

Přístup pod Castor ze severu je možný, ale málo využívaný. Vhodný je koncem jara nebo začátkem léta, tehdy bývají na ledovci dobré sněhové podmínky. Od chaty Monte Rosa se vydáme na jih přes roztrhaný ledovec s řadou trhlin a séraků. Zamíříme pod skalní masiv spadající z Polluxu, kde bývá trhlin méně. Podél masivu dojdeme až pod sedlo Zwillingsjoch. Svah k němu je strmý (55°) a přehrazený ledovcovým odtrhem. Může chvíli trvat, než najdeme vhodné místo, kde jej překonat. Někdy bývá zcela nelezitelný. Ze sedla Zwillingsjoch pokračujeme na vrchol SZ hřebenem, případně západní stěnou.

Sestup touto trasou se doporučuje jen skupinám, které tudy šly nahoru nebo mohou sledovat už vyšlapanou cestu. V nepřehledném poli trhlin je snadné zabloudit. Odtrh bývá někdy nutné slanit.

4. Severní stěna Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Monte Rosa 1.500 m; 5:30-7:00 hod.
  Prvovýstup: 16.8.1905

Až pod sedlo Zwillingsjoch je trasa totožná s předchozí. Odtud nepokračujeme k odtrhu, ale přímým směrem dále. Strmými svahy se dostaneme až k úpatí sněhového žebra, protínajícího severní stěnu. Buď po žebru nebo napravo od něj dolezeme na předvrchol na SZ hřebeni. A po tenkém hřebínku se dostaneme na vrchol.

Tato trasa se pro sestup nevyužívá. Platí pro ni totéž co pro předchozí: je vhodná koncem jara nebo začátkem léta při vhodných sněhových podmínkách.

5. JV hřeben od chaty Monte Rosa Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Monte Rosa 1.500 m; 6:00-7:00 hod., sestup 4:30-5:30 hod.
  Prvovýstup: 23.8.1861

Od chaty Monte Rosa se vydáme přes roztrhaný ledovec s řadou trhlin a séraků. Zamíříme pod skalní masiv spadající z Polluxu, ale ve vhodném místě odbočíme doleva podél skalního pásu. Překonáme pole trhlin a poté se držíme více vlevo u západní stěny Lyskammu. Ze sedla Felikjoch pokračujeme na vrchol snadno JV hřebenem.

Trasa je málo využívaná a platí pro ni totéž co pro předchozí: je vhodná koncem jara nebo začátkem léta při vhodných sněhových podmínkách. Sestup se doporučuje se doporučuje jen skupinám, které tudy šly nahoru nebo mohou sledovat už vyšlapanou cestu. V nepřehledném poli trhlin je snadné zabloudit.


Zajímavým tipem na vícedenní túru je traverz masivu Monte Rosa, dále přes Lyskammy, Castor, Pollux a pět Breithornů k lanovce na Klein Matterhornu. Během jedné trasy se tak dá navštívit i 15 čtyřtisícovek (dle oficiálního seznamu).