Výstupy na Dom (4.545 m)1. Normálka severní stěnou a hřeben Festigrat2. Normálka severní stěnou a hřeben Festigrat3. Hřeben Festigrat4. Traverz Dom - Täschhorn5. Hřeben Dom - Täschhorn, vzadu Täschhorn6. Hřeben Dom - Täschhorn od Domu


1. Severní stěnou přes Festijoch Obtížnost:   PD- 
  Parametry: z chaty Dom 1.630 m; 5:30-6:30 hod., sestup 3:30-4:30 hod.
  Prvovýstup: neznámý

Z chaty Domhütte dojdeme vyšlapanou cestičkou k ledovci Festi a po něm přes zónu trhlin až pod sedlo Festijoch. Na sedlo se dostaneme zprava po skalách, lezení není obtížné (I-II). Ze sedla sestoupíme na opačnou stranu na ledovec Hobärg. Nyní se vydáme na sever směrem k Nadelhornu a dlouhým obchvatem do severní stěny. Jí stále po ledovci dolezeme na sedélko Gabel (označované i jako Pt 4.479 m) a z něj po hřebeni na vrchol. Dom je populární kopec, v sezóně bývá na ledovci vyšlapaná dobře viditelná stezka.

Tato výstupová trasa není technicky náročná, ale z chaty na vrchol je nutné překonat 1.630 m převýšení. Při následném sestupu až do údolí do Randy se jedná o 3.150 m přenížení.

2. SZ hřeben (Festigrat) přes Festijoch Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Dom 1.630 m; 5:00-6:00 hod., sestup 3:30-4:30 hod.
  Prvovýstup: 11.9.1858

Trasa prvovýstupců je shodná s Normálkou až do sedla Festijoch. Ze sedla už ale vede přímo po sněhovém a místy mixovém hřebeni na sedélko Gabel (Pt 4.479 m) a posléze na vrchol. Tato trasa je o něco těžší než Normálka, ale ne zásadně. Navíc zde odpadá zdlouhavý a monotónní obchvat po ledovci. Sestupujeme většinou Normálkou.

Podrobnější popis z vlastní zkušenosti zde.

3. Traverz Täschhorn - Dom (Domgrat) Obtížnost:   D 
  Parametry: z Täschhornu 265 m; 4:00-6:00 hod. i v opačném směru
  Prvovýstup: 2.9.1878

Jedná se o dlouhý a exponovaný hřeben, jeden z nejtěžších ve Walliských Alpách. Nedoporučuje se s čerstvým sněhem, protože srázy jsou skutečně strmé a je záhodno, když mačky drží.

Úsek z Täschhornu na sedlo Domjoch (4.281 m) má obtížnost II-III, u sedla je hřeben vysněžený a s mírnějším sklonem. Nad sedlem jsou skály lámavé a zvětralé. Strmější věž lezeme zprava (III+). Výše na hřebeni je už skála kvalitnější.

Traverz se leze v obou směrech. Logičtější a častější je varianta Täschhorn - Dom s nástupem z bivaku Mischabeljoch a sestupem k Domhütte. Ten je totiž relativně snadný, kdežto sestup z Täschhornu až tak lehký není. A Domhütte poskytuje i lepší zázemí než bivak Mischabeljoch.
Alpy    Walliské Alpy    Dom