Dom   4.545 m

Dom je nejvyšší horou ležící výhradně ve Švýcarsku. Ovšem i Dufourspitze by se s přimhouřením oka dala za švýcarský vrchol považovat. Dále je Dom nejvyšším vrcholem skupiny Mischabel (čítající dle oficiálních seznamů 11 vrcholů nad 4000 m) a čtyřtisícovkou s nejkratším názvem. Na rozdíl např. od Matterhornu či Weisshornu však neční dominantně z okolního terénu. Je týmovým hráčem a spolu se svými parťáky tvoří jakousi hradbu neméně velkolepou než zmínění dva giganti. Název vystihuje horu více než zdařile.

Zatímco severní stranu tvoří cukrový ledovec, na východ k Saas Fee spadá mohutná tisícímetrová skalní stěna se dvěma viditelnými vrcholy - hlavním a věží pojmenovanou tradičně Grand Gendarme.

Celý masiv Mischabel se skládá z ruly. Traduje se, že jeho pojmenování je odvozeno ze starogermánského výrazu pro vidle, kterými venkované přehazují hnůj. Čert ví, co je na tom pravdy, každopádně tvaru vrcholů na hřebeni by to i odpovídalo.


Země: Švýcarsko Skupina: Walliské Alpy Masiv: Mischabel
Prominence: 1.046 m Key col: Neues Weisstor (3499 m) Parent: Nordend
Isolation: 16,9 km Parent: Nordend
Prvovýstupy:
11.9.1858 -  J. L. Davies, Johann Zumtaugwald, Johann Krönig a Hieronymous Brantschen. SZ hřeben (Festigrat), dnes varianta Normálky.
1882 -  Paul Güssfeldt, vůdci Alexander Burgener a B. Venetz. Západní hřeben.
1875 -  J. Petrus, A. Puckle, W. Puckle, L. Noti. Východní stěna.
srpen 1906 -  Geoffrey Winthrop Young, R. G. Major, vůdci Josef Knubel, Gabriel Lochmatter. Jižní stěna.
GPS: 46°5'38''N   7°51'32''E
1. Dom z Nadelhornu (S)2. Katedrály Mischabelu z JV3. Dom a Täschhorn z JZ4. Dom od chaty Mischabelhütte (SV)5. Pýcha Walliských Alp - skupina Mischabel (V)6. Dom ze SV
Spřízněné štíty