Allalinhorn   4.027 m

Allalinhorn je jedním z 11 vrcholů masivu Mischabel a spolu s dalšími okolními čtyřkami Strahlhornem, Rimpfischhornem a Alphubelem tvoří masiv zvaný Allalin.

Zajímavý je původ názvu, pochází prý z arabštiny. Během svých dobyvačných tažení pronikli muslimové, zvaní tehdy Saracéni, z jihu až hluboko do Evropy. A mimo jiné i přes alpské průsmyky do zdejších údolí. V průsmycích vybírali mýtné, ale udrželi se zde jen několik desítek let. Pak totiž přepadli nějakého křesťanského papaláše, jeho souvěrci se spojili a Saracény vyhnali. Tak uvidíme, jak to bude teď. Nicméně ala'iain je v arabštině pramen a z něj údajně pramení i název hory, protože při troše štěstí se v allalinovských ledovcích dá vysledovat původ různých okolních řek a říček. Další možný původ je pro změnu zkomolenina keltského slova akarnos neboli javor od javorových porostů v údolích.

Alulin je dnes jednou z nejlépe přístupných čtyřtisícovek. Velký podíl na tom má podzemní dráha spojujující horní stanici lanovky na Felskinn s výletním místem Mittelallalin pod Allalinhornem. Je zde i restaurace, nikoliv však chata na nocleh. Odtud už je k vrcholu pouhých 550 výškových metrů, což se dá zvládnout za 2 hodiny. Trasa ovšem není zcela bezpečná, vede územím trhlin.

Podzemní dráha má všeříkající název Metro Alpin. Jenže to není klasický vlak ve sklepě, ale zubačka. Něco jako v Tatrách na Hrebienok, ale pod zemí. Je dlouhá 1700 m s převýšením 480 m. Otevřena byla v orwellovském roce 1984.


Země: Švýcarsko Skupina: Walliské Alpy Masiv: Allalin
Prominence: 255 m Key col: Alphubeljoch (3771 m) Parent: Alphubel
Isolation: 2,7 km Parent: Rimpfischhorn
Prvovýstupy:
28.8.1856 -  Johann Josef Imboden, Franz Josef Andermatten, Edward Levi Ames, Johann Joseph Imseng
GPS: 46°2'46''N   7°53'41''E
1. Allalinhorn od chaty Mittelalalin (SV)2. Allalinhorn ze svahů Feechopf (Z)3. Allalinhorn z ledovce Mellich (JZ)4. Allalinhorn od chaty Britannia (SV)5. Jižní stěna6. Ráj pro milovníky zimy na Allalinhornu
Spřízněné štíty