Výstupy na Täschhorn (4490 m)
1. JV hřeben (Mischabelgrat) Obtížnost:   AD 

Díky bivaku na sedle Mischabeljoch je tato trasa dnes považována za Normálku. Popisuje se velmi snadno, od bivaku po hřebeni až na vrchol. Za zmínku ještě stojí, že některé věže se oblézají zprava (východní stranou) a skála není moc kvalitní. Výhodou je, že bivak stojí ve výšce 3847 m a k vrcholu tudíž zbývá jen asi 650 výškových metrů.

2. SZ stěna Obtížnost:   AD 

Od chaty Dom nejprve šutroviskem a potom přes ledovec Festi k hřebeni, spadajícímu na západ z Domu. Hřeben má slabé místo v sedélku za výraznou skalní vyvýšeninou. Toto sedélko přelezeme a dále pokračujeme přes ledovec Kin až pod spádnici vrcholu. Odtud vede většinou pravou stranou ledovce linie, měnící se podle aktuálních podmínek. Ve střední části není zcela bezpečná. Ta nás zavede až k horním partiím JZ hřebene (Teufelsgrat). Jím na vrchol.

Tento výstup je na Täschhornu jediným z velké části ledovcovým.

Další výstupy a varianty:
3. Traverz Täschhorn - Dom Obtížnost:   D 

Blíže zde.

4. JZ hřeben (Teufelsgrat) Obtížnost:   D 

Ceněný a nijak lehký skalní výstup. Východiskem je chata Täsch.
1. JV hřeben (Mischabelgrat) s bivakem2. Horní partie JV hřebene3. Hrubá linie výstupu z Domhütte4. Detail vrcholových partií SZ stěny