Výstupy na Täschhorn (4.490 m)1. JV hřeben (Mischabelgrat) s bivakem pod sedlem Mischabeljoch2. Horní partie JV hřebene3. Výstupy SZ stěnou4. Detail vrcholových partií SZ stěny5. SZ stěna a hřeben Teufelgrat


1. JV hřeben (Mischabelgrat) Obtížnost:   AD 
  Parametry: z bivaku Mischabeljoch 650 m; 4:00-5:00 hod., sestup 3:30-4:00 hod.
z chaty Täsch 1.840 m; 7:30-8:30 hod., sestup 6:00-6:30 hod.
  Prvovýstup: 15.8.1876

Díky bivaku na sedle Mischabeljoch je tato trasa dnes považována za Normálku. Popisuje se velmi snadno, z bivaku dolezeme na sedlo Mischabel a pak po hřebeni až na vrchol. Za zmínku ještě stojí, že některé věže se oblézají zprava (východní stranou) a skála je hodně lámavá a zvětralá. Závěrečný pilíř se také leze zprava. Výhodou je, že bivak stojí ve výšce 3.847 m a k vrcholu tudíž zbývá jen asi 650 výškových metrů.

Výstup je možný i od chaty Täsch, ale zde už musíme překonat převýšení skoro 2.000 m a proto je tato varianta využívaná málo.

2. SZ stěna Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Dom 1.650 m; 6:30-8:00 hod., sestup 4:00-5:30 hod.
z chaty Kin 1.900 m; 5:30-7:00 hod., sestup 4:00-4:30 hod.
  Prvovýstup: 30.7.1862

Od chaty Dom dojdeme nejprve vyšlapanou cestičkou k ledovci Festi a po něm pak asi do 3.500 m. Ve vhodném místě ledovec přetraverzujeme doprava pod skalním ostrovem označeným jako Pt 3781. Překonáme ledovcový odtrh a po sněhových svazích vylezeme na sedlo Festi-Kinlücke (3.734 m). Ze sedla sestupujeme spíše vlevo a dále přetraverzujeme ledovec Kin podle momentálního stavu trhlin až pod SZ stěnu.

Další možný přístup je od chaty Kin. Nejprve sestoupíme kousek po značené přístupové cestě. Tu opustíme a vydáme se suťovisky pod jižní stěnu Grabenhornu. Zhruba ve 3.150 m ve vhodném místě přetraverzujeme ledovec doprava k hřebeni Kinfelsen, jsou na něm značky. Na hřeben pak vede zajištěný úsek po feratě. Pokračujeme hřebenem za pomocí žebříků a lan. Hřeben se výše změní na sněhový. Jím dojdeme pod SZ stěnu. Pokud jsou dobré sněhové podmínky, můžeme se skalám na Kinfelsenu vyhnout tím, že pokračujeme dále pod jižní stěnou Grabenhornu, ledovec přetraverzujeme až výše a na hřeben se napojíme až v jeho sněhovém úseku.

SZ stěna je celá ledovcová a trasa se mění podle aktuálních podmínek. Mezi trhlinami prokličkujeme až na JZ hřeben (Teufelsgrat). Vlevo od hřebene překonáme další snadný sněhový úsek. Těsně pod vrcholem ještě následují skalky (II).

Pro sestup se tato trasa hodí jen za dobrých sněhových podmínek. Častěji sestupujeme do bivaku Mischabeljoch.

3. JZ hřeben (Teufelsgrat) Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Kin 2.100 m; 9:30-12:00 hod.
z osady Täschalp 2.280 m; 10:30-13:00 hod.
  Prvovýstup: 16.7.1887

Tuto dlouhou a náročnou trasu prostoupili jako první Brit Albert Mummery (známý svou expedicí na Nanga Parbat, kde se po něm jmenuje Mummeryho žebro) s manželkou a horským vůdcem.

Z chaty Kin nejprve sestoupíme kousek po značené přístupové cestě. Pak překročíme dva potoky a suťovisky vystoupáme až pod masiv Kinhornu. Držíce se těsně vlevo od něj dojdeme až pod výrazný SSZ hřeben. Jím vylezeme na Kinhorn (3.750 m, obtížnost II). Sestoupíme na sedlo Kinlücke, kde je možno i bivakovat, ovšem žádný přístřešek tu není.

Další možnou variantou je vylézt na hřeben z JZ od osady Täsch. Následujeme potok Rotbach a suťovisky kolem masivu dojdeme až pod výrazný a většinou vysněžený žlab spadající z Kinhornu na JV. Jím vylezeme asi do jeho třetiny. Pak uhneme po skalní rampě doprava a po skalách dolezeme až nad sedlo Kinlücke.

Ze sedla následuje skalní lezení často po exponovaném hřebeni s obtížností místy IV. Někde je skála zvětralá. V horních partiích se napojíme na předchozí cestu. Zde už je terén jednodušší a vlevo od hřebene se dostaneme na vrchol.

Trasa není vhodná pro sestup, sestupujeme po jedné z předchozích tras.

Další výstupy a varianty:
4. Traverz Täschhorn - Dom (Domgrat) Obtížnost:   D 

Blíže zde.