Výstupy na Dufourspitze (4.634 m)1. Trasa západním hřebenem od chaty Monte Rosa2. Vrcholové partie západního hřebene3. Trasa ze severu přes sedlo Silbersattel (pohled z Nordendu)4. Žlab ze sedla Silbersattel na hřeben5. Výstupy z jihu6. Závěrečný úsek ze sedla Grenzsattel7. Marinelliho kuloár východní stěnou8. Vrcholová pasáž nad Marinelliho kuloárem z Camp2camp.org


1. Západní hřeben Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Monte Rosa 1.840 m; 6:00-7:00 hod., sestup 4:00-4:30 hod.
  Prvovýstup: 1.8.1855

Z chaty Monte Rosa se přes morénové svahy s vyšlapanou cestou dostaneme až k ledovci. Na něm bývá opět obvykle vyšlapaná cesta a dlouhým stoupáním východním směrem se dostaneme až na sedlo Sattel (4.359 m). Z něj pokračujeme doleva nejprve sněhovým svahem a potom mixovým terénem na předvrchol Pt 4.499 m. Následuje kratší sestup do sedélka a po něm vrcholový výšvih. Začíná opět sněhovým úsekem a poté přechází ve skalní a mixový terén obtížnosti II s poměrně bezpečným lezením. Pod vrcholem je jedno těžší místo zajištěné lanem.

2. JV hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Margherita 300 m; 3:00-3:30 hod., sestup 3:00 hod.
  Prvovýstup: 31.8.1874

Většina výstupů JV hřebenem začíná na chatě Margherita, přístup z chaty Gnifetti by znamenal 4 hodiny stoupání navíc. Z chaty Margherita sestoupíme do sedla Gnifetti a pokračujeme v linii hřebene nejprve sněhovým svahem a poté skalami na vrchol Zumsteinspitze (4.563 m). Strmým sněhovým svahem sestoupíme na sedlo Grenzsattel (4.453 m). Z něj následuje skalní a mixové lezení až na vrchol. První skalní schody obcházíme vlevo a skalami obtížnosti místy III pokračujeme až na vrchol Grenzgipfel (4.618 m). Z něj zbývá na hlavní vrchol ještě 130 m úsek po skalnatém hřebeni.

3. Ze sedla Silbersattel Obtížnost:   AD 
  Parametry: ze sedla Silbersattel 120 m; z chaty Monte Rosa 6:30-7:30 hod., sestup 4:30-5:00 hod.
  Prvovýstup: 10.8.1878

Trasa ze sedla Silbersattel se leze hlavně při traverzu Nordend - Dufourspitze, ale je využitelná i jako samostatný výstup, o něco těžší než Normálka. Z chaty Monte Rosa se vydáme po Normálce, ale neodbočíme k sedlu Sattel. Pokračujeme doleva a vyhýbajíce se trhlinám dojdeme na sedlo Silbersattel (4.515 m). Skalní výšvih k Dufourspitze protíná výrazný žlab. Lezeme jím více vpravo, jsou tu fixní lana. Dostaneme se na hřeben a po něm už doprava dolezeme po skalkách na vrchol.

Díky fixním lanům ani sestup touto trasou není zásadní problém.

4. Jižní ostruha (Cresta Rey) Obtížnost:   AD+ 
  Parametry: z chaty Margherita 700 m; 5:30-6:00 hod.
z chaty Gnifetti 1.320 m; 6:30-8:00 hod.
z chaty Monte Rosa 1.850 m; 8:00-9:00 hod.
  Prvovýstup: 20.8.1874

Z chaty Margherita nejprve obejdeme po ledovci Grenz dlouhým obchvatem skalní hřeben Zumstienspitze a pod ním se dostaneme k patě ostruhy. Častěji využívanou možností je ale úvodní úsek obejít po ledovci vlevo a na ostruhu nalézt až nad séraky a ledovcovým odtrhem. Dál pokračujeme velmi pěkným lezením po skalách (místy III), nejlépe za sucha a bez sněhu. Zhruba uprostřed je 5 m kolmá stěna. Lze ji přelézt přímo (IV, jedna skoba) nebo snadněji obejít doleva.

Další možný přístup je od chaty Gnifetti. Postupujeme ledovcem na sever. Mineme vrcholy Piramide Vincent, Schwarzhorn (Corno Nero) a Ludwigshöhe a přes sedlo Lisjoch se napojíme na trasu z chaty Margherita.

Třetí možností je vyjít z chaty Monte Rosa. Na rozdíl od Normálky se držíme na moréně vpravo a přes ledovec Grenz dojdeme podél jižních svahů až pod ostruhu. Tato trasa je už ale časově i fyzicky náročnější.

5. Marinelliho kuloár Obtížnost:   D 
  Parametry: z bivaku Marinelli 1.610 m; 7:00-9:00 hod.
  Prvovýstup: 22.7.1872

Tato trasa je spíš nebezpečná než extrémně těžká. Nad bivakem Marinelli ji ohrožují séraky a při teplém počasí nebo po sněžení roste riziko lavin. Obzvláště po úsvitu, kdy se do stěny naplno opře slunce. Je proto lépe vyjít hodně zavčas, dokud je ještě sníh zmrzlý. Od bivaku se vydáme doleva po vyšlapané cestě. Překonáme žlab Canalone Marinelli, je to asi 60 m s nebezpečnými séraky výše. Pokračujeme po skalním žebru Crestone Imseng spíše vlevo. Přes 4 skalní schody (II-III) se dostaneme až do místa, kde žebro mizí ve sněhové stěně (3.650 m). Pokračujeme vlevo svahem se sklonem až 55° mezi séraky až pod skalní žebro spadající z vrcholu Grenzgipfel. To se dá lézt už odspodu nebo snazší je obejít spodní část po sněhu vlevo a na žebro nalézt až výše. Obtížnost je III-IV. Dolezeme až pod vrchol Grenzgipfel a přes něj a další vrcholek Ostgipfel se dostaneme na hlavní vrchol. Obtížnému žebru se dá podle sněhových a lavinových podmínek vyhnout po sněhových svazích buď na sedlo Silbersattel nebo směrem k vrcholu Zumsteinspitze.

Sestupujeme většinou Normálkou směrem k Zermattu a pak nastává problém s návratem do Itálie. Nejsnazší se jeví využít místní autobusovou dopravu z Zermattu k jezeru Stausee Mattmark a odtud pěšky po značené trase (na italské straně možno i lanovkou) zpět do městečka Macugnanga, které tvoří výchozí bod pro výstup k bivaku Marinelli.

Další výstupy a varianty:
5. Traverz Monte Rosy aneb 9 za 2 Obtížnost:   AD- 

Popis zde.