Nadelhorn   4.327 m

Nadelhorn je nejvyšším bodem hřebene Nadelgrat, na kterém se nachází ještě Stecknadelhorn, Hohberghorn a Dürrenhorn. Tento hřeben by měl logicky začínat už na jižní sestře Lenzspitze, ale tato je z historických důvodů řazena ještě do masivu Mischabel. Tyto dva štíty vytváří na východní straně malebný kotel (foto 1), podobný tatranské Divé kotlině.

Z některých úhlů vyhlíží vrcholová pasáž Nadelhornu jako štíhlá skalní jehla, od čehož pochází i název (něm. Nadel = jehla). Asi 10 m pod vrcholem se nachází skalní okno, připomínající např. při pohledu od Domu oko jehly. Což je další varianta původu názvu. I vrchol je sporý, sotva pro pár lidí najednou.

Prvovýstupcem nebyl horolezec, ale místní zřízenec v doprovodu vůdců. Dostal pragmatický úkol umístit na vrchol zařízení pro zaměřovací signál.


Země: Švýcarsko Skupina: Walliské Alpy Masiv: Nadelgrat
Prominence: 206 m Key col: Lenzjoch (4121 m) Parent: Dom
Isolation: 1,7 km Parent: Dom
Prvovýstupy:
16.9.1858 -  Franz Andenmatten, Baptiste Epiney, Aloys Supersaxo, J. Zimmermann. SV hřeben, dnes Normálka.
GPS: 46°6'32''N   7°51'51''E




1. Nadelhorn ze SV



2. Nadelhorn ze Stecknadelhornu (SZ)



3. Nadelhorn z Lenzspitze (JV)



4. Nadelhorn ze SV



5. Nadelhorn ze severní stěny Domu (J)



6. Pýcha Walliských Alp - Dom s dvořany



7. Hřeben Nadelgrat




Spřízněné štíty