Výstupy na Grand Combin (4.314 m)1. Výstupové trasy z chaty Valsorey2. Hřeben Meitin - lezení horou oblázků3. Výstupy z chaty Panossiere4. Dort a cestičky na něj5. Detail 'žlabu' Culoir du Gardien6. Jižní stěna Grand Combinu7. Grand Combin od chaty Panossiere8. Sestup z Grand Combinu přes Tour de Boussine


1. Hřeben Meitin přes Combin de la Valsorey Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Valsorey 1.350 m; 5:00-6:30 hod., sestup 3:45-4:45 hod.
z chaty Panossiere 1.720 m; 7:00-8:00 hod., sestup 5:15-6:15 hod.
  Prvovýstup: 1.9.1884

Nejčastěji využívaná trasa na vrchol Grand Combinu se honosí pěknými výhledy na západní část masivu Mont Blancu. Od chaty Valsorey se vydáme převážně skalnatým úbočím ke Combin de la Valsorey. Středem kotle vylezeme až k sedlu Meitin (3.611 m). Další možností je přístup z chaty Panossiere, ale ten je velmi dlouhý (3:30-4:00 hod.). Jdeme většinou po ledovci stejně jako trasa č. 2, jen místo lezení západním svahem na Combin de la Valsorey pokračujeme k sedlu Meitin.

Buď přímo ze sedla nebo napravo od něj stoupáme nahoru po skalách. Na vrchol Combin de la Valsorey (4.184 m) je nutné přelézt tři prahy (III, II, II+), obtížná místa často obcházíme zprava. Skála je hodně nekvalitní a občas připomíná haldu oblázků. Z Combin de la Valsorey sestoupíme do sedla (4.127 m) a potom se už snadným sněhovým terénem dostaneme na hlavní vrchol.

2. SZ stěnou (Culoir du Gardien) Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Panossiere 1.670 m; 5:30-7:30 hod., sestup 4:30-5:30 hod.
z chaty Valsorey 1.550 m; 5:30-7:30 hod., sestup 4:00-5:30 hod.
  Prvovýstup: 8.9.1958

Pod SZ stěnu se můžeme dostat od chaty Panossiere nebo Valsorey, obě varianty jsou časově prakticky stejné. Od chaty Panossiere jdeme asi 750 m po moréně a pak sestoupíme na ledovec Combassiere. Přejdeme jej doprava a po jeho západní straně pokračujeme kolem skal (Pt 3156) kolem pole trhlin k masivu Combin de Boveire. Odtud asi po 2 km dojdeme na plato pod SZ stěnu.

Z chaty Valsorey vylezeme nejprve na sedlo Col du Meitin stejně jako u předchozí trasy. A z něj pokračujeme na plato sněhovým terénem.

Sérakovou hradbu protíná slabé místo, Culoir du Gardien. Tímto 'žlabem' traverzujeme nejprve doprava (30°-40°) až k sérakům. Ty bývají stabilní, ale je dobré situaci vyhodnotit podle momentálních podmínek. Přes séraky vede krátký úsek se sklonem 50°-60° až na rozsáhlou sněhovou terasu (kóta Pt 3978). Po terase už snadno dojdeme na hlavní vrchol.

3. Combin de la Valsorey SZ stěnou Obtížnost:   D- 
  Parametry: z chaty Panossiere 1.670 m; 6:00-8:00 hod.
z chaty Valsorey 1.500 m; 6:00-8:00 hod.
  Prvovýstup: 21.5.1958

Pod SZ stěnu Combin de la Valsorey se můžeme dostat buď z chaty Panossiere nebo přes sedlo Meitin z chaty Valsorey, podobně jako u předchozí trasy. Stěna má průměrný sklon 50°, některé úseky jsou o něco strmější. Bývá v dobré kondici i v letních měsících. Je dobré si přibalit dva cepíny.

4. Přes Corridor Obtížnost:   PD+ 
  Parametry: z chaty Panossiere 1.670 m; 5:30-7:00 hod.
  Prvovýstup: 30.7.1859

Cesta prvovýstupců je nejsnazší, ale zkušení se jí spíše vyhýbají. Asi 200 výškových metrů je totiž nutné překonat pod séraky (tzv. Corridor), které mohou kdykoliv spadnout a pohřbít vše pod nimi. Pokud je Corridor nutný, pak je lépe jej projít ráno, když jdou séraky zmrzlé. Riziko se sníží, ale nikdy nebude nulové.

Za Corridorem se vydáme doleva a obejdeme trhliny až k hřebeni s jižní stěnou. Odtud je možné bezbolestně navštívit Combin de la Tsessette nebo doprava přes strmější ledovcový úsek dojít na Aiguille du Croissant a pak na hlavní vrchol.

5. Hřeben Meitin přes Combin de la Valsorey Obtížnost:   AD- 
  Parametry: z chaty Valsorey 1.350 m; 4:30-5:30 hod., sestup 3:30-4:30 hod.
  Prvovýstup: 16.9.1872

Tato trasa je přímočará, ale je dobré ji lézt, pokud je pod i nad Plateau du Couloir pokrývka sněhu. Jinak hrozí pády kamení. Z chaty Valsorey postupujeme podobně jako u trasy č. 1. Ještě pod sedlem Meitin však traverzujeme svahem doprava k bivaku Musso na západním okraji sněhové terasy zvané Plateau du Couloir (3.650 m). Uhneme doleva a postupujeme skalnatým nebo mixovým svahem až pod vrcholový schod na Grand Combin de la Valsorey. Zde se napojíme na cestu č. 1.

Sestup touto trasou je sice možný, ale doporučuje se ráno, když je ještě terén zmrzlý. Jinak je zde značné riziko pádu kamení a lepší je sestoupit trasou č. 1.

6. JV hřeben Obtížnost:   AD 
  Parametry: z chaty Chiarella 1.400 m; 6:30-7:30 hod.
  Prvovýstup: 10.9.1891

Neobvyklá cesta na Grand Combin s pěknými výhledy vede zvětralými skalami, proto je nejlepší ji absolvovat se sněhovou pokrývkou a mixovým lezením. Z chaty se vydáme na SZ a po suťoviscích dojdeme na sedlo Col d'Amiante (3.308 m). Kousek sestoupíme a podél sedla Col du Sonadon dojdeme až na konec ledovcového pole pod jižní svahy. Pokračujeme doprava a rozlámanými skalami dolezeme až na JV hřeben už ve 4.000 m. Zde obejdeme zleva věž a sněhovým terénem se dostaneme pod skalní schod. Přelezeme jej vlevo komínem (III-) a vrátíme se na hřeben. Po něm se dostaneme na vrchol, případnou trhlinu obejdeme zleva.

Trasa se nedoporučuje pro sestup, ale pro italské skupiny může být jedinou rozumnou možností jak se vrátit zpět.

7. Severní hřeben na Combin de la Tsessette Obtížnost:   D 
  Parametry: z chaty Panossiere 1.750 m; 8:00-9:00 hod.
  Prvovýstup: 4.8.1947

Od chaty Panossiere jdeme asi 1,5 km po moréně a pak zhruba v 2.700 m sestoupíme na ledovec Combassiere. Pokračujeme jeho východní částí podél stěn Tournelon Blanc až ke skalnímu výběžku na kótě Pt 3140. Za ním zabočíme doleva a ledovcovými svahy s trhlinami dolezeme na sedlo Col du Tournelon Blanc (3.538 m). Severním hřebenem dolezeme až pod klíčové místo, ledovcový nos. Dá se překonat trochu vlevo velmi strmým úsekem (70°) nebo traverzem ještě více doleva až do východní stěny. Toto je jediné obtížné místo celé cesty. Z vršku nosu už snadno dojdeme na vrchol Combin de la Tsessette (4.135 m). Z něj pokračujeme na západ do sedélka (4.083 m) nad Corridorem. Po strmých sněhových svazích se dostaneme na Aiguille du Croissant (4.243 m) a odtud snadno na hlavní vrchol.

8. Traverz 3 vrcholů a sestup hřebenem de Boussine Obtížnost:   D 
  Parametry: 8:30-11:00 hod. na sestup z hlavního vrcholu Grand Combin
  Prvosestup: neznámý, v r. 1983 osazeno slaňáky

Dlouhá trasa traverzuje všechny 3 vrcholy Grand Combinu a pro sestup využívá dlouhý hřeben de Bousinne. Nejprve vylezeme na Combin de la Valsorey a z něj na hlavní vrchol některou z tras 1, 3 nebo 5. Z hlavního vrcholu dojdeme přes Aiguille de Croissant a dále přes strmý schod na Grand Combin de la Tsessette. Z něj sestupujeme na JV po hřebeni Arete de Boussine. Narazíme na 150 m vertikální schod, který je třeba slanit. Slanění jsou celkem 4 po 40 m, proto je dobré mít lano 2x50 m. Slaňáky zde jsou. První dvě slanění probíhají v linii hřebene, třetí vpravo koutem a čtvrté opět po hřebeni. Následuje sněhový hřeben do sedélka v 3.736 m a snadný výstup na Tour de Boussine (3.833 m). Z něj sestupujeme východním hřebenem, těžší místa obcházíme vpravo. U skalního schodu na kótě Pt 3386 z hřebene odbočíme doprava a slezeme na ledovec Bousinne. Pokračujeme na východ a přes kótu Pt 3008 dojdeme na značenou trasu kolem jezera Lac de Mauvoisin. Po ní se dostaneme až ke hrázi a silnici u ní.