Výstupy na Lyskammy
1. Lyskamm Ost ze sedla Lysjoch Obtížnost:   PD 

Z chaty Margherita nebo Gnifetti dojdeme většinou vyšlapanou cestou na sedlo Lysjoch. Dále přímo po hřebeni nebo vlevo od něj na východní rameno. Po něm firnem na vrchol. Bez skalního lezení.

2. Lyskamm West ze sedla Felikjoch Obtížnost:   PD+ 

Z chaty Quintino Sella po ledovci obloukem až na sedlo Felikjoch. Doprava k firnovému hřebeni. Dále buď přímo nebo vlevo od něj na západní vrchol. Cesta bývá taktéž většinou prošlapaná.

3. Přechod celého hřebene Obtížnost:   AD 

Traverz Lyskammu se dá zrealizovat oběma směry. Chozenější je V -> Z. Mezi vrcholy probíhá po exponovaném a relativně nebezpečném hřebeni s převějemi. Obecně je dobré držet se v uctivé vzdálenosti od hrany. Díky tomu i celkové délce má hřeben vyšší obtížnost než jednotlivé vrcholy.

Pokud vyjde počasí, jedná se o nádhernou hřebenovku s výhledy na best of Alpy.

4. Severní stěna Obtížnost:   D 

Z chaty Margherita nebo Monte Rosa rozervaným ledovcem Grenzgletscher pod severní stěnu. Nastoupíme zhruba ve spádnici vrcholu v místě, kde má minové pole séraků slabé místo a odkud ze sněhové hrany vyčnívá skalní žebro. Kolem žebra buď vpravo nebo vlevo na vrchol.

5. JZ hřeben Obtížnost:   PD+ 

Z chaty Quintino Sella nejprve na sever k sedlu Felikjoch. Dále doprava pod masiv Lyskammu. Kolem začátku JZ hřebene, který dole tvoří jakousi botu, na jeho pravou část. Zde svah není příliš strmý. Po skále na hřeben. Dále po hřebeni nebo spíše vlevo od něj na hlavní hřeben. Pak už lehce doprava na vrchol.
1. Normálka na hlavní vrchol za sedla Lysjoch2. Terén na hřebeni3. Přechod vede přes nebezpečné převěje4. Normálka na západní vrchol ze sedla Felikjoch5. Výstup JZ hřebenem6. Trasa severní stěnou. Strmost není tak hrozná jak vypadá (foto 1).