Výstupy na Obergabelhorn (4063 m)

Na Obergabelhorn vedou 4 hřebeny a všechny jsou pěkné. Pověst nejhezčího má Arbengrat.

1. SV hřeben přes Wellenkuppe Obtížnost:   AD 

Od chaty Rothornhütte po ledovci pod Trifthornem až pod východní rameno Wellenkuppe. Odtud po skalách vzhůru, jsou zde občasné stopy cesty. Po hřebeni na Wellenkuppe. Sestoupit do sedla pod Kluckerturm. Toto dříve nejtěžší místo je dnes fixováno lany. Dále po sněhovém hřebeni a v horních pasážích mixovým terénem na vrchol.

2. Coeurgrat (SZ hřeben) Obtížnost:   AD 

Od chaty Mountet přes ledovec až pod SZ hřeben. Nelehký skalní terén v dolních pasážích obcházíme zprava, nejprve po ledovci a pak skalním traverzem doleva na hřeben. Poté sledujíce hranu hřebene po stopách vyšlapané cesty na sněhová pole a dále na malebný sněhový hřeben. Ten ve vrcholových partiích tuhne a je čím dál strmější. Ale je stále pěkný a lezitelný.

3. Arbengrat (JZ hřeben) Obtížnost:   AD 

Z Arbenbivaku na sever přes skály až pod jižní stěnu Obergabelhornu. Odtud traverzem doprava až pod poměrně dobře rozpoznatelný žlab vedoucí na hřeben. Po hřebeni pěkným lezením dále. Případné problémy řešíme obcházením zleva. První výraznější věž (strážce) obejdeme vpravo a druhou vyšší spíše vlevo. Tento druhý strážce se dá při sestupu slanit. Poté sledujíce vlevo linii hřebene na vrchol.

4. Severní stěna Obtížnost:   TD- 

Z počátku stejnou cestou jako při přechodu hřebene Coeurgrat. Tuto trasu opustíme až skoro uprostřed hřebene. Odbočíme doleva na sněhová pole. Jimi vyhýbajíce se trhlinám až pod utěšenou S stěnu. Po ní už direktem nahoru sněhovo-ledovým svahem o sklonu 55°. Vrcholové skály obcházíme buď doleva nebo doprava na přilehlé hřebeny a jimi definitivně na vrchol.

Další výstupy a varianty:
5. Gabelhorngrat (JV hřeben) Obtížnost:   AD+ 

Nejméně lezený, avšak pěkný hřeben. Navíc dobře dostupný díky bivaku Arben.

Od bivaku na SV až pod sedlo Obergabeljoch. Držíce se spíše vlevo od přímé linie na sedlo. Dále po hřebeni buď přímým zlézáním strážců nebo jejich oblézáním většinou po pravé straně na vrchol.
1. Normálka z chaty Rothornhütte2. Vrcholové partie hřebene od Kluckerturm3. Výstupové trasy ze severu - Coeurgrat a severní stěna4. Severní stěna5. Arbengrat od bivaku Arben6. Horní část hřebene Arbengrat7. I Gabelhorngrat vypadá jedle